Проведе се втора обща среща на всички болнични асоциации

29.08.2019

На 28.08.2019 г. се проведе втора обща среща на всички болнични асоциации в България  за обсъждане на идеята за създаване на обща болнична Федерация.

 

По време на тази инициатива се обсъдиха актуалните в момента за целия сектор въпроси, свързани с публикувания за обществено обсъждане Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и по-конкретно, предложението на Министерството на здравеопазването за отпадане на доплащанията.

 

Представителите на лечебните заведения за болнична помощ са единни, че е необходимо актуализиране на заплащането на повечето медицински услуги, като въвеждането на справедливо остойностяване на клиничните пътеки би осигурило от своя страна естествено решение на въпроса за необходимостта от доплащане за определени дейности. Приоритет ще бъде и отстояването на актуални за страната възнаграждения за медицинския персонал, които са основно перо от стойността на всяка здравна услуга.

 

 Целта е, в резултат на съвместните усилия, да се внесат общи предложения по законопроекта на Министерство на здравеопазването.


© 2024 BBA All rights reserved!