Промяна в Наредбата за медицинската експертиза

03.09.2020

Източник: в. Монитор

 

Постановление за допълнение на Наредбата за медицинската експертиза прие МС Вчера. Целта й е да се преодолее нормативната празнота след съдебната отмяна на т. Ill от Методиката за прилагане на отправните точки на оценка на трайно намалената работоспособност (вид и степен на увреждане) в проценти към Наредбата за медицинската експертиза.

Ще се създаде възможност за пълноценна работа на ТЕЛК и НЕЛК при осъществяване на медицинската експертиза на лицата, заявили необходимостта от такава, ще се осигури обективност и равнопоставеност при оценяването на ТНР/

ВСУ по отношение на всички заинтересувани лица. Ще се гарантира справедливост при осъществяване на медицинската експертиза, като се разграничат по-леките случаи, при които лицето има две или повече увреждания, от които само за едно от тях в отправните точки за оценка е определен процент - 50 или над 50 на сто от случаите, при които са налице две или повече увреждания, но най-малко две от тях са с определен процент ТНР/ВСУ - 50 или над 50 на сто.

Освен това няма да се допусне ощетяване на заинтересуваните от освидетелстването/преосвидетелстването лица, от гледна точка на последващата социална експертиза и полагащите се във връзка с нея социални придобивки.


© 2024 BBA All rights reserved!