Престижно научно издание публикува клинично проучване за хиперхолестеролемия.

25.03.2021

Източник: Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ 

 

Изследването е проведено от кардиологични екипи в 5 болници у нас.

 

Престижното научно списание "Advances in therapy" публикува статия на лекарски екипи от 5 специализирани кардиологични болници в България, посветена на фамилната хиперхолестеролемия при пациенти със спешни сърдечно-съдови състояния.

 

Изследването, ръководено от проф. Иво Петров, дава оценка на броя пациенти с фамилна хиперхолестеролемия, диагностицирани и лекувани в болница с остри симптоматични атеросклеротични сърдечно-съдови състояния. Статията предлага и алгоритъм за идентифициране и проследяване на тези пациенти.

 

Това е първото проучване за оценка на дела на пациентите с фамилната хиперхолестеролемия, хоспитализирани за остро състояние, и свързаната с тях клинична практика в голяма извадка от 5 болници в България, използвайки електронен алгоритъм на медицинските данни. Внедряването на алгоритъма за автоматичен скрининг може да бъде от полза за лекарите, подпомагайки ранното идентифициране на фамилната хиперхолестеролемия и подобрявайки лечението и резултатите за пациента.

 

За анализа са използвани дигитализирани здравни досиета на пациенти, приети за лечение на между август 2018 г. и август 2019 г. в 5 кардиологични болници, предоставили данни за хоспитализации, лабораторни изследвания и амбулаторно проследяване до февруари 2020 г. Болниците са "Аджибадем Сити Клиник" УМБАЛ, УМБАЛ "Св. Анна", „Александровска“ УМБАЛ,  „Пълмед“ УМБАЛ, „Свети Георги“ УМБАЛ.

 

Фамилна хиперхолестеролемия е генетично заболяване, което е характеризира с високо ниво на липопротеинов холестерол с ниска плътност и е причина за преждевременни сърдечно-съдови инциденти. Поради липса на диагностициране, острото състояние често е първата клинична проява на фамилна хиперхолестеролемия.

 

Има ограничени данни за заболеваемостта и лечението на фамилната хиперхолестеролемия сред възрастни пациенти, приети за лечение на остри сърдечно-съдови състояния. Поради недостатъчната диагноза, острото събитие често е първата клинична проява на фамилна хиперхолестеролемия. Ретроспективно проучването използва специално разработен софтуер, за да позволи извличане на данни на рутинно лекувани пациенти, приети за остри събития с ASCVD, за скрининг на хиперхолестеролемия чрез използване на всички налични медицински досиета.

 

Сред 11 090 пациенти, хоспитализарани с индикации за остри сърдечни състояния в периода на изследването 1 август 2018 - 1 август 2019 г., алгоритъмът на изследването идентифицира 731 пациенти (6,6%) с хиперхолестеролемия. Общо 5797 пациенти са класифицирани като необременени с фамилна хиперхолестеролемия, докато 4562 имат непълни данни и са изключени от анализа.

 

Получените резултати потвърждават необходимостта от по-агресивна липидопонижаваща терапия и подчертават ефективността на прилагането на електронни здравни досиета като източник на информация за специалистите при диагностиката на фамилна хиперхолестеролемия сред пациентите и техните семейства.

 

*Статиите публикувани в рубриката  "Наука и иновации" е предоставена от авторите на съответните материали, които отговарят за верността на съдържанието.


© 2023 BBA All rights reserved!