Препоръките на ЕС към България

29.07.2019

Източник: в. 24 часа 

 

Съветът на ЕС оповести следните препоръки за България, след като получихме подкрепа за чакалнята на еврозоната и банковия съюз.

Икономическите показатели на държавните компании са слаби в * сравнение с тези на частните и поставят под риск публичните разходи. Реформирането им по европейски стандарти ще подобри стопанската среда.

Нивото на необслужваните корпоративни заеми е високо, затова ускорете намаляването на задлъжнялостта в частния сектор и преструктурирането на дълговете.

Нивата на неравенство и рискът от изпадане в бедност са големи. 2/5 от населението е изложено на риск от бедност, а доходите на най-богатите 20% от домакинствата са 8 пъти по-високи от тези на най-бедните 20%.

Въпреки наблюдаваното подобряване на адекватността на социалното подпомагане и на минималните пенсии системата за социална закрила не подкрепя най-уязвимите групи ромите, децата, възрастните хора, хората с увреждания и хората, живеещи в селски райони.

Ограниченият достъп до здравеопазване, който е предизвикан от ниските публични разходи, неравномерното разпределение на ограничените ресурси и от слабото покритие на здравното осигуряване, остава сериозно предизвикателство пред България.


© 2024 BBA All rights reserved!