Пръстовият идентификатор -задължителен от ноември. Стартира онлайн платформа за пациентска удовлетвореност

26.10.2016

Източник: в. Жълт труд

Националната пациентска организация демонстрира онлайн платформа за пациентска удовлетвореност www.zdravenotziv.bg. Платформата е сред най-новите дългосрочни инициативи на НПО и беше представена от нейния председател, д-р Станимир Хасърджиев. Основна задача на "Здравен отзив,, е да улесни пациентите в диалога им със здравните институции, давайки възможност за подаване на сигнали онлайн. Порталът ще се стреми да покаже и добрите примери за професионализъм и хуманност чрез функцията за изпращане на благодарствени писма към медицински служители.

При постъпване на даден пациентски сигнал той ще бъде пренасочван по компетентност към съответната институция, като всеки потребител на платформата ще има възможност да следи статуса по своя случай в персонален профил в сайта. По отношение публичността на сигналите д-р Хасърджиев поясни: "Подаването на сигнали в "Здравен отзив" не е анонимно, тъй като институциите не разглеждат анонимни сигнали, но изключително важно е да отбележим, че в платформата личните данни на пациентите няма да бъдат публикувани, видими ще бъдат единствено резюмета на приключилите сигнали, както и резултатите от проведените проверки".

С тази инициатива НПО цели да помогне за изработването на обективна оценка на пациентската удовлетвореност и за подобряване качеството на системата на здравеопазването в България.

НЗОК пък възнамерява да внедри мобилно приложение с цел осигуряване на достъп до информация и осъществяване на активен мониторинг от страна на българските граждани върху извършваните от касата здравноосигурителни плащания, съобщи Мартин Банков, главен експерт в дирекция "Информационни процеси и сигурност на информацията" към НЗОК. Това ще стане възможно благодарение на системата за регистрация, или т.нар. пръстова идентификация. Приложението ще може да се инсталира напълно безплатно от всички граждани и чрез него ще могат да се подават сигнали за нарушения.

По думите на експерта до момента по-малко от 100 души в цялата страна са отказали регистрация чрез "пръстова идентификация", като основните проблеми досега са били предимно организационни. Въвеждането на системата за "пръстова идентификация" става задължителна за всички болници от ноември.


© 2024 BBA All rights reserved!