ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА БОЛНИЧНА АСОЦИАЦИЯ“

31.08.2023

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ, 

 

на основание член 25 от Устава на Българска болнична асоциация , Управителният съвет свиква Общо събрание на Сдружение „Българска болнична асоциация“, ЕИК 176903298,  на 29 септември 2023 г. от 13:00 ч. в Гранд хотел „Рига“ в град Русе.

 

От ББА е осигурена официалната вечеря, а нощувките се заплащат от членовете. 

 

Надяваме се да имате възможност да присъствате не само на Общото събрание, но и на съпътстващата го неофициална част, за да споделим идеи и контакти.

 

Общото събрание на Българска болнична асоциация ще се проведе при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Отчет за дейността на Управителния съвет за изминалата година

2. Приемане на Годишния финансов отчет

3. Приемане на бюджет за 2024 г.

4. Избор на нов Управителен съвет и Председател на ББА

5. Промяна на Устава на ББА

6. Увеличаване на членския внос

7. Други                    

                                                   

За „БЪЛГАРСКА БОЛНИЧНА АСОЦИАЦИЯ“: 

Председател на УС Адв. Свилена Димитрова 


© 2024 BBA All rights reserved!