Покана за Общо събрание на членовете на ББА

08.09.2022

На основание член 25 от Устава на Българска болнична асоциация Управителният съвет свиква Общо събрание на ББА на 16 септември 2022 г. от 13 часа в град Пловдив, хотел DoubleTree by Hilton Plovdiv Center

 

ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Отчет за дейността на Управителния съвет за изминалата година;
2. Приемане на Годишния финансов отчет;
3. Приемане на бюджет за 2023 г.;
4. Обсъждане на здравни политики;
5. Други.


© 2023 BBA All rights reserved!