Плащат специализация и на медсестрите

21.10.2019

Източник: в. Телеграф

 

Държавата ще плаща специализация и на медицинските сестри.

Освен лекари и зъболекари за безплатно обучение вече могат да кандидатстват медсестри и акушерки, съобщиха от здравното министерство. С подписано ново допълнително споразумение между ръководителя на управляващия орган на оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г. и министъра на здравеопазването е разширена целевата група на проекта, а срокът за неговото изпълнение е удължен до края на 2023 г. С финансовата подкрепа на оперативната програма се финансира обучението на специализантите чрез заплащане на таксите за теоретично и практическо обучение. На лица без доходи чрез проекта се предоставят стипендии в размер на две минимални работни заплати на месец. В тази връзка е обявена четвърта процедура за подбор на специализанти с разширените критерии за кандидатстване. Ще бъдат подкрепени лица с придобита професионална квалификация "лекар", "лекар по дентална медицина", "медицинска сестра" или "акушерка". Процедурата е отворена и всеки заинтересован може да кандидатства онлайн.


© 2024 BBA All rights reserved!