Плащат на републиканските консултанти от клиничните пътеки. Минималният праг за хонорарите е 15 % от цената за неоперативни и 35 % за оперативни дейности

17.10.2019

Източник: в. Монитор

 

Републиканските консултанти от медицинските специалности вече ще получават хонорари, базирани на проценти от клиничните пътеки. Това предвижда проект за изменение и допълнение на Наредба 47, която регламентира техните задължения.

Размерът на възнагражденията им не може да бъде по-малко от 15% от цената на съответната клинична пътека, клинична или амбулаторна процедура, ако става въпрос за консултация без оперативна намеса. Ако консултацията е с оперативна намеса, то заплащането на консултанта тръгва минимум от 30% от цената на съответната клинична пътека, клинична или амбулаторна процедура. Тези цифри са залегнали в проектодокумента.

Към момента републиканските консултанти получават хонорари от болниците, но сумите не са фиксирани

Всяко лечебно заведение им плаща различно според възможностите си. Случва се те дори да не получават нито лев за тази своя допълнителна дейност.

Републиканските консултанти са доказани специалисти в съответния дял на медицината и независимо, че имат основно работно място по трудов договор, са задължени да оказват помощ, когато ги извикат от някоя болница или медицински център за тежък случай с пациент.

Средно годишно се осъществяват около 400 консултации от тях.

"С предложения проект за изменение на наредбата се цели подобряването на консултативната медицинска помощ при спешни състояния, се казва в мотивите на здравния министър Кирил Ананиев.

Целта е да се подобри мотивацията на републиканските консултанти за безотказно и своевременно оказване на консултативна медицинска помощ при спешни състояния в лечебните заведения.

С осигуряването на гарантирано заплащане за определени видове консултативна дейност се счита, че ще се ликвидират отказите за оказване на консултативна помощ при спешни състояния. Определените проценти за финансиране на дейността, осъществявана от републиканските консултанти, няма да доведе до затруднения в бюджета на консултираните лечебни заведения", подчертава министър Ананиев.

"Това е една добра, позитивна и справедлива възможност да се създадат минимални прагове за заплащане на републиканските консултанти, които извършват високоспециализирана дейност. За осъществяването й им се налага често пъти да пътуват до други населени места . Така коментира предвижданата промяна в Наредба 47 националният консултант по неврохирургия проф. Николай Габровски.

За разлика от републиканските, националните консултанти не получават средства.

В проектодокумента за пръв път се създава и хипотеза на обстоятелствата, при която републикански консултант може да бъде изключен от списъка на републиканските консултанти.

Освен по собствено желание, това ще става и по виждане на министъра на здравеопазването, а още и при лишаване от свобода и обективни причини, поради които той не би могъл да изпълнява задълженията си.


© 2024 BBA All rights reserved!