Първият по рода си болничен Център по клинична психология, психоонкология и психосоматика отвори врати

13.10.2021

Източник: Аджибадем Сити Клиник Младост

 

Първият по рода си болничен Център по клинична психология, психоонкология и психосоматика отвори врати в две от болниците на Аджибадем Сити Клиник - Болница Токуда и в Болница Младост.

 

Центърът внася иновативен подход към лечението на телесните заболявания, като добавя към него методи от областта на психологията, невронауките, психосоматиката и психоонкологията. Обединявайки медицинското лечение с психо- и невротерапевтични интервенции, социална подкрепа и практическо съдействие, центърът затваря кръга на една цялостна, индивидуализирана грижа за пациента и неговите близките.

 

Екипът на центъра се състои от квалифицирани специалисти в областта на клиничната психология, психотерапията, психосоматиката и психоонкологията; психиатър, клиничен социален работник, пациентски консултант и физиотерапевт-неврофийдбек специалист.

Новооткритият Център по клинична психология, психоонкология и психосоматика е първият болничен център за психосоматична терапия в България. Той предлага комплексен терапевтичен подход към физическите заболявания, включва - индивидуална психотерапия, работа с близките, биофийдбек диагностика и неврорелаксационни процедури за облекчаване на телесните симптоми. Психосоматичната терапевтична програма е насочена към допълнително подпомагане на медицинското лечение при тежки заболявания, а като самостоятелна терапия, тя се прилага при пациенти с различни психосоматични оплаквания.

 

„Лечението на едно сериозно заболяване е не само физически процес. Човек неизбежно  преминава и през сериозни психични промени, за които е важно да се погрижим с нужното внимание. Ако го направим добре, пациентът не само ще има по-добро качество на живот, а и ще може да постави стабилни основи за едно много по-пълноценно живеене и занапред. Тази грижа трябва да бъде неизменна част от медицинското лечение и да започва още от момента на диагностицирането“, обясни д-р Маргарита Тарейн, клиничен психолог и завеждащ Центъра по клинична психология, психоонкология и психосоматика към Аджибадем Сити Клиник.

 

Към онкоболните пациенти и в двете болници е въведен нов подход. При постъпване за лечение в болницата, всеки пациент преминава през психо-социален скрининг за оценка на  неговите индивидуални потребности спрямо психичното му състояние, социална и семейна среда. Това дава възможност да се осигури персонализирана грижа за пациента и максимално съдействие в процеса на лечение.

 

 „В месеца за борба с рака гърдата трябва да обърнем внимание на психологичната помощ и социалната подкрепа като много важен фактор за доброто протичане на лечението на заболяването. Всяка жена, преминаваща през диагностициране на рака на гърдата и последващото лечение, се сблъсква със сериозни емоционални преживявания, за които има нужда от подкрепа. Понякога помощта на близките се оказва недостатъчна. Поддържането на добро качество на живот не означава единствено добър контрол над болестта. То включва и всички останали сфери на живота на човека - емоционалното му състояние, пълноценните взаимоотношения и следването на стремежите му, въпреки усложненията от болестта.“, е мнението на клиничния психолог д-р Маргарита Тарейн.

 

На разположение за съдействие на пациентите са пациентски консултант и социален работник, които осигуряват допълнителна информация, свързана със заболяването и лечението, насочване в здравната система, болнично асистиране, консултиране относно социални, здравни и осигурителни права, и процедури, съдействие за получаване на помощни средства, включване в специализирани програми, подготовка на документи за ТЕЛК и други.

 

Пациентите могат да се възползват и от консултация с клиничен фармацевт относно назначената им терапия, възможните странични реакции, лекарствените взаимодействия и други.

За пациентите на двете лечебни заведения центърът предоставя биофийдбек диагностика и тренинг, и неврорелаксационните процедури. Това са терапевтични процедури, при които, без медикаменти, с помощта на софтуерни програми и медицински устройства, се постига регулиране на функциите на нервната система, нормализиране на мозъчната възбуда и неволевите процеси в тялото. В световен мащаб процедурите намират широко приложение в лечението на симптоми като хронична болка, умора, безсъние, повишена тревожност, депресивност, хипертония, затруднения в познавателните функции, кондиционирано гадене и повръщане и други. 

 

Психологичната грижа към пациентите е насочена към справянето с болестта, прогнозата и лечението. Тя е особено необходима при хора с повишена тревожност и депресивност или други психични оплаквания; трудности в провеждането на лечението, подготовка за хирургични интервенции и други.

 

Специалистите в центъра организират още групи за взаимопомощ за пациенти и близки, които позволяват на пациентите да споделят помежду си опит и преживявания, и да получават подкрепа от други хора, в сходна на тяхната ситуация.

 

Емоционалната подкрепа и съдействие на семейството, която центърът също осигурява, помага на близките в общуването с пациента и неговото обгрижване, за разговорите с децата за заболяването, както и в справянето със собствените емоционални преживявания.

Също така, специалистите работят и с медицинския екип от лечебните заведения.  

 

„Работата ни е насочена към близките и медицинския екип също толкова, колкото и към пациентите. Поставени между човешкото състрадание и професионалната си роля и висока отговорност, медиците са подложени на сериозно емоционално напрежение. Близките често излизат от обсега на внимание, но те също са много уязвима група. Психичното състояние на който и да било от участниците в този процес е значим фактор в лечението, който дава своето отражение върху него“, коментира д-р Тарейн.

 

Специализираните обучения и психологични групи за медицински специалисти, които центърът провежда, са насочени към изграждане на по-добра връзка с пациента, подобряване на комуникацията с него и близките му, изграждане на умения за овладяване на психичното напрежение, съобщаване на лоша новина и други.

 

И в двете болници на всички хоспитализирани пациенти и техните близки се полагат  безплатни консултации. Пациентите могат да се възползват от тях и извън болничния си престой. Центърът предоставя и възможност за домашни посещения. Към ДКЦ предлага психологично консултиране и психотерапия на амбулаторни пациенти с афективни, тревожни и психосоматични оплаквания.

 

Целите на центъра са насочени и към провеждането на научно-изследователска дейност в областта на психосоматиката на тежките заболявания, факторите за повишаването на качеството на живот и подпомагането на медицинското лечение. Екипът си сътрудничи и обменя опит с институции от страната и чужбина като Софийския университет, Парижкия институт по психосоматика, Международната асоциация по психоонкология, Българска асоциация по психоонкология, Института по интегративна психотерапия и психосоматика и други. Това предоставя и възможност на млади специалисти за обучение и квалификация в тази област.

 

*Статиите публикувани в рубриката  "Наука и иновации" е предоставена от авторите на съответните материали, които отговарят за верността на съдържанието.


© 2024 BBA All rights reserved!