"Пълмед" с нова модерна апаратура за хистологични изследвания

24.11.2016

Източник: в. Стандарт

С нова апаратура за хистологични изследвания вече разполага Университетска болница и ДКЦ "Пълмед", гр. Пловдив. Тя е на фирма Leica и е произведена през 2015г. Служи за автоматично обработване на биопсичния материал, с което се обезпечава по-бързия и качествен резултат от изследването след проведена операция или извършена интервенция.

"По време на операция на пациентите е осигурено извършването на интраоперативно гефрирно изследване. То има особено значение при туморни процеси, които в някои случаи (при злокачествените тумори) са причина за ампутация на целия орган. При тези от тях с онкологични заболявания е осигурено и високо специализирано имунохистохимично изследване на биопсичните материали, а при необходимост те се изпращат и за генетично изследване. В Отделението се извършват консултации на пациенти и от други лечебни заведения за второ мнение", коментира началникът на лабораторията доц. д-р Елена Порязова, д.м.

Отделението по Клинична патология на УМБАЛ и ДКЦ "Пълмед" е създадено през 2011 г. и е оборудвано в съответствие с Медицинския стандарт по Клинична патология. В него функционират хистологична, цитологична лаборатория и гефрир. Клиничната патология изследва всички видове пункционни, четкови и аспирационни тънкоиглени биопсии, резекционни оперативни материали от млечна и щитовидна жлеза, стомах, тънко и дебело черво, панкреас, черен дроб, както и гинекологични цитонамазки, цитологични изследвания на плеврални, перикардиални и перитонеални изливи.

Звеното в медицински комплекс "Пълмед" се оглавява от дългогодишния специалист по патологоанатомия и цитопатология, както и преподавател по патоанатомия доц. д-р Елена Порязова, д.м. Тя е автор и съавтор в 75 научни публикации в български и международни медицински списания (с и без импакт фактор), има 25 цитирания у нас и в чужбина, 45 участия в национални и международни научни конгреси и конференции, участие в 3 научно-изследователски проекта. Автор е на Ръководство по хистопатология и имунохистохимия за студенти по медицина, дентална медицина и фармация.


© 2024 BBA All rights reserved!