Падна и стандартът по кардиология

10.05.2017

Източник: в. Труд

Съдът отмени пореден медицински стандарт - този по кардиология, приет през 2010 г. Причина за отмяната му е липсата на мотиви към проектодокумента. Решението е на петчленен състав на ВАС и с него съдът оставя в сила решението на тричленния състав на институцията.

В мотивите към съдебното решение се отбелязва, че проектонаредбата за стандарта е била качена на сайта на МЗ за обществено обсъждане и едновременно с това - изпратена за публикуване в "Държавен вестник", което е нарушение на закона, който изисква най-малко 14-дневен срок за предложения по проекта. Освен това към наредбата не е приложен доклад.

 


© 2023 BBA All rights reserved!