Още един документ на Москов падна в съда

09.03.2017

Източник: в. Дума

Петчленен състав на ВАС потвърди решението на 3-членния от юли 2016 г., че медицинският стандарт по спешна помощ в частта за болниците е незаконосъобразен, научи ДУМА от ЦЗПЗ. В тази част стандартът вече е отменен окончателно. Делото бе образувано по жалба на министъра на здравеопазването срещу решението на 3-членния състав.

Според съда в мотивите към проекта за наредба и доклада към него не е посочено какви финансови и други средства са необходими за прилагането на новата уредба, какви са очакваните резултати (вкл. финансови) от прилагането на наредбата относно въздействието на правните норми върху качеството на предоставяните медицински и здравни услуги и достъпа до тях. Липсва и анализ за съответствие на наредбата с правото на ЕС.

Съдът е приел, че липсата на надлежна обосновка в мотивите на оспорената наредба препятства извършването на съдебния контрол за нейната законосъобразност.

Председател на съдебния състав е Боян Магдалинчев, а членове са Таня Вачева, Иван Раденков, Даниела Мавродиева и Весела Андонова.


© 2024 BBA All rights reserved!