Обявяване на резултати

Резултатите и изводите от пилотното издание на класацията през 2019 г. -  „Най-добрите болници“ за 2018 г. се обявиха  на официално събитие на 25 март в хотел Интерконтинентал. Събитието съчета представяне на класацията, дебат на представители от сектор здравеопазване и награждаване на отличените болнични заведения.

 

Здравната система в България, въпреки предизвикателствата, успява да отговори на нарасналите изисквания на обществото от медицински грижи. Около това мнение се обединиха лекари и мениджъри на болници в страната, по време на обявяване на резултатите от Национална класация „Най-добрите болници“.

 

Резултатите от проучването на независимата агенция IQVIA показват, че 44% от пациентите рядко или никога получават разяснения относно провежданото им лечение. 29% казват, че са подробно информирани за лечението им, като по-често това са пациенти на частни болници – 31% спрямо 27% в държавните лечебни заведения. Сходна е ситуацията и с информацията, която пациентите получават за медикаментите, които приемат, докато са в болница. На 47% от тях изобщо или рядко им се предоставя разяснение относно лекарствата. Хората в малките градове получават повече допълнителни грижи за ежедневни дейности, отколкото в столицата. 22% от пациентите споменават, че в държавните болници нямат бутон система в техните болнични стаи, докато при частните болници този дял е 15%. Проучването на IQVIA сочи, че медицинските специалисти в частни лечебни заведения по-често посещават пациентите си в сравнение с тези от държавните болници.

 

Допитването показва, че за 90% от пациентите водещ фактор при избора им на лечебно заведение е компетентността на медиците. За 48% най-важното е процедурите и методите на лечение в избраната болница, а за 37% ключово за избора е апаратурата.

 

Изследването сред 2185 респонденти сочи, че  36,4% от жените в България попадат в болница поради акушеро-гинекологични причини. Пациентките с висше образование посещават гинеколог по-често от тези с основно - 21% срещу 16%. 22,9% от жените биват хоспитализирани в отделения по „Ендокринология“, а 9,9% попадат в отделения по „Хирургия“.  

 

При мъжете посещението при хирург е основа причина за хоспитализация - 19,7%. 12,6% от мъжете пациенти са приети в отделения по „Ортопедия и Травматология“, докато при жените този дял е 5,9%.

 

По време на представянето на резултатите от проучването, на което е базирана Националната класация „Най-добрите болници“, лекари и мениджъри на медицински заведения се обединиха около мнението, че рейтинг на болниците е нужен, защото ще даде ценна информация на пациентите. 

 

През 2019 година класацията спечели и приз за най-добър корпоративно-социален проект на "Мистър Икономика" и "Мисис Икономика".

 

Второто издание на класацията бе анонсирано през 2020 г. на Здравен дебат, който се проведе на 17 февруари в Гранд Хотел София.

 

Дискусията обедини мнения около идеята за подобряване качеството на здравеопазването чрез въвеждане на електронна информационна система на представители на браншови и пациентски организации, Министерството на здравеопазването, комисията по здравеопазване към Народното събрание и мениджъри на болници по време на дебата „Управление на съвременното здравеопазване – предизвикателства и добри практики“.

 

Поради непредвидената епидемиологична Covid обстановка и въведеното извънредно положение в страната през 2020 г., обявяването на резултатите от класацията за 2019 г. се отложи за 2021 г.


© 2022 BBA All rights reserved!