Общинските болници с 28,5 млн. лв. субсидия

16.01.2018

Източник: в. Монитор

Близо 28,5 млн. лв. ще отпусне Министерството на здравеопазването за дейности, извършвани от общинските болници, по реда на Методиката за субсидиране на лечебните заведения за 2018 г., съобщиха от ведомството.

Със сумата ще бъдат финансирани дейности по оказване на спешна медицинска помощ, дейности, попадащи извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, осъществявани от общинските лечебни заведения в труднодостъпни или отдалечени райони на страната; дейности, свързани с медицинската експертиза (ТЕЛК) и други. Броят на субсидираните лечебни заведения се очаква да надхвърли 100, т.е. над 83% от всички общински лечебни заведения на територията на страната.

Извън методиката министерството няма право да отпуска целеви субсидии, защото това би попаднало в графа "нерегламентирана държавна помощ", за което страната ни ще бъде санкционирана от Европейската комисия, казаха от МЗ.

Към 30 септември 2017 г. функциониращите общински болници са 121, в това число - 7 комплексни онкологични центъра, 9 специализирани болници за активно лечение на фтизиатрични заболявания, 11 центъра за психично здраве и 6 центъра за кожно-венерически заболявания. Общите им задължения възлизат на 100,270 млн. лв., а просрочените задължения са на стойност 44,178 млн. лв. Медици и персонал от 24-те общински болници в цялата страна излязоха на едночасов протест вчера по обяд. Те протестираха срещу липсата на адекватни мерки за спасяване на тези лечебни заведения. Проявата е подкрепена и от Българския лекарски съюз.

 


© 2022 BBA All rights reserved!