НЗОК ще проверява рискови за бюджета болници. Ще се следят случаи от около 100 клинични пътеки.

16.10.2017

Източник: в. Сега

Здравната каса ще прави целеви проверки на рискови болници, е решил надзорният съвет на НЗОК. Става дума за "болници, които правят впечатление или за неизвършване на дейност, или за сериозен преразход в дейността, която извършват", както ги определя председателят на надзорния съвет Кирил Ананиев.

От касата вече са определили критерии, по които да решат кои лечебни заведения са под подозрение и ще бъдат обект на специална проверка. Ще се проверят отчетените в цялата страна случаи от до 100 клинични пътеки, по които минават най-много пациенти и за които касата плаща най-много - хирургични, АГ, сърдечно-съдови, онкологични. След това ще се установи в кои болници има най-много преминали такива пациенти - ако например в сходни по големина и обем дейност средномесечно у нас се правят 50 операции от херния, а в една или две болници - 100 и повече, то тези болници ще бъдат проверени. Кои да са болниците ще се определя и според това дали са в област, където има най-много отчетени случаи по следените пътеки над средното за страната. Все още обаче не са определени конкретните болници, които са рискови според тези критерии.

Касата вече реши да започне целеви проверки и за изписване на скъпи лекарства. Ще се определят медикаментите, които товарят най-много бюджета на касата, лекарите, които изписват най-скъпите протоколи за лечение, както и болниците с най-високи разходи за лекарства, и там също ще отидат контрольори.

Причината е обичайният преразход в бюджета на касата, който традиционно идва от перата за болнична помощ и лекарства.


© 2024 BBA All rights reserved!