НЗОК ще пренебрегне здравната карта за втора поредна година Касата пак ще работи с всички болници въпреки пренасищането в някои райони

02.05.2017

Източник: в. Сега

И тази година здравната каса няма да се възползва от възможността да отказва договори на болници въпреки съществуването на задължителната здравна карта, която позволява да не се финансират лечебни заведения в райони, където има пренасищане по определени специалности. Договори ще се сключват както през миналата година, съобщиха от касата.

От 2016 г. в сила е задължителната здравна карта, с която НЗОК трябва да се съобразява. Според картата потребностите на населението у нас са за 35 855 легла за активно лечение. Касата ще сключи договори за точно толкова легла. В райони, където има повече от нужните легла, например София и Пловдив, касата може да откаже договор дори на цяла болница или отделение. През миналата година обаче тя реши да продължи на финансира всички болници и те получиха договори за по-малко легла, т.е. орязването беше разпределено върху всички клиники. Това обаче нямаше връзка с лимитите, които лечебните заведения получават, т.е. дори и договорът на дадена болница да е за по-малко легла, парите, които ще получи от НЗОК, ще са същите. В резултат, въпреки че уж се финансират по-малко легла, заплащаната дейност е същата, както преди здравната карта и през 2016 г. бе регистриран дефицит в бюджета за болнично лечение. По същия принцип за финансиране ще се работи и тази година. Лимитите на болниците вече са определени на исторически принцип - колкото е плащано през 2016 г., - макар че договорите за тази година още не са факт.

Разликата тази година е, че Върховният административен съд отмени наредбата на Министерството на здравеопазването, с която се определяха критериите как НЗОК да подбира с кои болници да работи. Това съдебно решение допълнително пречи да се сключват по-рестриктивни договори. Самата здравна карта, с която се определят потребностите във всяка област, наличните и съответно излишните или недостигащите легла, също е атакувана във ВАС от неправителствени организации, но решение по това дело още няма.

НОВИ ДЕЙНОСТИ

4 нови диализни центъра, една болница за продължително лечение и рехабилитация и една за сърдечно-съдови и неврологични заболявания се очаква да финансира НЗОК тази година. През миналата година здравното министерство е издало и 43 разрешения за нови дейности в съществуващи лечебни заведения. Процесът вече се съобразява и със здравната карта - инвеститорите трябва да поискат включване в картата, а ако в техния район има пренасищане с легла от съответната специалност, комисията може да откаже да включи новата дейност. Това значи, че НЗОК няма как да финансира новата дейност. През м.г. комисията по здравната карта е издала 13 отрицателни становища за потребност от легла за болнично лечение и медицински дейности. На "Уни хоспитал" в Панагюрище е отказано включване в здравната карта на отделения и легла за нефрология, вътрешни болести, кардиология, ортопедия и тези легла не могат да се финансират от НЗОК. На новата болница "Сърце и мозък" в Плевен са отказани легла за най-високите нива на компетентност по интензивно лечение, съдова хирургия, неврохирургия, нервни болести. Въпреки това болницата ще работи със здравната каса, явно с по-малко легла. На областната болница в Благоевград пък е отказано нови легла за онколечение да бъдат включени в здравната карта.


© 2024 BBA All rights reserved!