НЗОК подписа колективен трудов договор

14.08.2019

Източник: в. Дума

 

В НЗОК бе подписан осмият за системата колективен трудов договор между институцията и Националния синдикат на административните служители "Подкрепа" и Федерацията на синдикатите в здравеопазването към КНСБ.

В момента в системата на НЗОК В страната работят 2267 души. Договорът е двегодишен. В него са залегнали клаузи, според които е необходимо да бъде постигнато справедливо заплащане на труда на служителите, преодоляване на текучеството на кадри и привличане на млади специалисти. От осигурителната институция напомнят, че през годините НЗОК поема изпълнението на все повече дейности, голяма част от които са ангажимент на други институции, а числеността на персонала и заплащането се запазват на традиционно ниско ниво, много служители - лекари, IT специалисти и други висококвалифицирани кадри, напуснаха системата поради ниското заплащане.

 


© 2023 BBA All rights reserved!