НЗОК пак ще може да избира кои болници да финансира

06.03.2018

Източник: в. Сега

Тази година здравната каса пак ще има възможност да избира кои болници да финансира, предвижда проект на наредба на здравното министерство, с която се определя как да се провежда селективното договаряне. То ще е възможно само в областите, в които броят на леглата в отделните специалности в болничното лечение надвишава определените в националната здравна карта потребности на населението.

И здравната карта, и предишната наредба за селективното договаряне, публикувани при предишния кабинет "Борисов", паднаха в съда по формални причини - картата не беше обнародвана в "Държавен вестник", а в наредбата нямаше финансова обосновка. В момента МЗ подготвя нова национална здравна карта, която да определи потребностите във всяка област. Според предишната карта излишните легла за активно лечение в болниците бяха 2429 от общо 38 284 налични, като в повече бяха основно терапевтични и хирургични легла в Пазарджик, Пловдив и София. Беше регистриран и недостиг на педиатрични легла, а също и на такива за дългосрочни и палиативни грижи и продължително лечение. Най-вероятно и новата здравна карта ще установи излишък на легла на места.

Тя би трябвало да е факт до 1 април, когато ще е в сила новият рамков договор и НЗОК ще започне да сключва договори с болниците за 2018 г. Това ще стана именно по критериите, определени в наредбата за селективното договаряне. Както и предишната, и настоящата дава предимство за договор с НЗОК на болници, които осигуряват комплексност, качество, обем и сложност на лечението, отделно се измерва и удовлетвореността на пациентите. С предимство ще са болници, които приемат повече спешни пациенти, осигуряват 24-часово лечение, приемат най-тежките случаи, обучават специализанти и др. Така ще се даде предимство на големите високотехнологични многопрофилни болници.

По-леки ще бъдат критериите за оценка на лечебните заведения в труднодостъпните региони. Там обаче така или иначе не се очаква леглата да са повече от потребностите на населението и едва ли ще се наложи НЗОК да избира кого да финансира.

Предишната наредба също предвиждаше предимство на големите болници, но касата така и не селектира болниците, с които работи - въпреки че здравната карта сочеше излишък на легла, НЗОК не оряза договора на нито една болница.

 


© 2023 BBA All rights reserved!