НЗОК едностранно прекратява договори с болниците Очакват се сериозни трусове в болничната система

21.10.2016

Източник: в. Труд

НЗОК вече ще може едностранно да прекратява договорите, сключени между нея и болниците, без да чака резултата от съдебното оспорване на подобно решение. Това предвиждат изменения в Закона за здравното осигуряване (ЗЗО).

С приемането на тазгодишния бюджет на НЗОК бяха направени редица изменения в закона, като именно едно от тях дава възможност при отчитане на неизвършена дейност или при извършване и отчитане на дейност, за която няма съответни, медицински, индикации, касата да може да прекратява договора си с лечебното заведение за съответната дейност. Даваше се обаче възможност подобно решение на здравния фонд да се оспорва от лечебното заведение по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Ако предложените допълнителни изменения бъдат приети обаче, те ще влязат в сила от началото на следващата година, а смисълът от оспорване практически ще се изгуби. Причината е, че в новия текст изрично е записано, че "оспорването не спира изпълнението на заповедта за прекратяване на договора".

Така дори болницата да оспори прекратяване на договора по пътеката едностранно от касата, предвид бавещите се с месеци съдебни решения, и доли съдът да отсъди в нейна полза, тя вече ще е претърпяла сериозни финансови загуби. Ако към това се добави и фактът, че здравният фонд вече не заплаща на болниците извършената и отчетената от тях дейност над определения им бюджет , позната като "надлимитна " през следващата година се очакват още по-сериозни трусове в болничната система на страната.

                                                                 


© 2024 BBA All rights reserved!