Невролози от „Уни Хоспитал“ с награда за най-добър постер от осмия национален конгрес на Българската асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика

07.11.2022

Източник: МБАЛ "Уни Хоспитал"

 

Постерът “Синдром на Сюзък: клиничен случай“ с автори д-р Ц.Кметски, д-р И.Попов, д-р Г.Цоневска, доц. И.Велчева получи награда.

 

Осмият национален конгрес с международно участие на Българската асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика се проведе от 21 до 23 октомври 2022г. в София. По традиция конгресът беше мултидисциплинарен и интегриращ интересите на различни специалисти: невролози, неврохирурзи, ангиолози, съдови хирурзи, интервенционални специалисти, кардиолози и други, обясни доц. д-р Ирена Велчева, началник на Клиниката по нервни болести в МБАЛ „Уни Хоспитал“.

 

На форума са дискутирани нови технологии в диагностиката и лечението при увреждане на мозъчните съдове и при мозъчни инсулти от водещи български специалисти и лектори от Австрия, Хърватия и Северна Македония. Проведен е практически семинар по невросонология с демонстрация на клинични случаи. В отделна сесия са разгледани актуални проблеми на неврорехабилитацията при различни заболявания на нервната система.

 

Обсъдени бяха и актуални проблеми в неврологията при диагностиката на мозъчни тумори, приложение на мас спектометрия, терапия със стволови клетки, неврорехабилитация, мозъчна електростимулация , уточни доц. Велчева.

 

В пет постерни сесии са представени рисковите фактори за мозъчносъдова болест, новости в лечението на мозъчните инсулти, редки случаи на мозъчносъдови заболявания и тяхната рехабилитация.

 

Екипът на Клиниката по нервни болести в МБАЛ „Уни Хоспитал“ взе активно участие в организирането на конгреса, като доц. Велчева беше съпредседател на Организационния комитет. Клиниката се представи с лекция върху приложение на транскраниалната електростимулация при неврологични заболявания и три постера. Един от тях - “Синдром на Сюзък: клиничен случай“ с автори Ц.Кметски, И.Попов, Г.Цоневска, И.Велчева - получи награда за най-добър постер. Участие с постер имаше и Клиниката по съдова хирургия в лечебното заведение.

 

Публикацията може да намерите тук.

 

 

*Статиите публикувани в рубриката  "Наука и иновации" са предоставени от авторите на съответните материали, които отговарят за верността на съдържанието.


© 2024 BBA All rights reserved!