Назрял е моментът за промяна във финансирането

23.11.2021

Източник: clinica.bg

 

Време е за приоритизиране от какви реформи има нужда здравеопазването. При всички случаи приоритетите трябва да ни помогнат за устойчиво осигуряване на здраве и благополучие.

 

Не е възможно да има едно единствено решение на проблеми, натрупвани с години, но всички заедно трябва да работим за повишаване на доверието като цяло в системата, справяме с предизвикателствата, свързани със здравните кадри и разпознаване на проблема с недостига на средства. Назрял е моментът да се работи за надпартийно обединение по важните теми в сектора, да се направи обективен преглед на предизвикателствата и да се приеме адекватна Национална здравна стратегия 2021 – 2030.

 

Всеобщото усещане е, че на всички нива в системата е узряла необходимост от промяна във финансирането на болниците.

 

Каквото и да е тази промяна, тя трябва да донесе сериозен напредък в развитието на сектора и да постави пациентите в центъра.

 

Въвеждането на диагностично свързани групи е необходима стъпка за правилното развитие на здравеопазването в България. След двадесетгодишно действие на клиничните пътеки е време да се адаптираме към система, наложена и използвана успешно в много други страни.


Сред плюсовете на подобна промяна в системата е, че пациентът ще може да се лекува комплексно, ще се поставя по-точна диагноза, ще се улесни работата на болниците, ще се отчитат всички дейности и ще има реална статистика. При диагностично-свързаните групи се заплаща за определени разбити дейности в медицината, т.е. имаме възможност да остойностим няколко заболявания.

 

Въвеждането на диагностично-свързани групи е един от факторите, който може да подобри контрола в системата, тъй като клиничните пътеки са изчерпани като модел на финансиране. Досегашният финансов модел с определяне на лимити за лечение в болниците ограничава избора на пациента къде и при кого да се лекува. А промяната, към  която всички се стремим, е парите да следват пациента.


Електронната история на заболяването е добра стъпка, която би могла да помогне и за по-лесно въвеждане на диагностично-свързани групи.

 

На практика осъвременяването на принципите на работа на здравния сектор зависи от политическата воля това да се случи и от очертаването на план за действие, който да включва: анализ на готовността на системата, стъпване на подготовката, правена преди години в тази посока и проучване на практиката на други държави.


Замяна на модела „клиничните пътеки" с диагностично свързани групи е приоритет, по който трябва да започне работа веднага, макар да е необходимо време да се въведе. От години в обществото има очакване за промяна на финансовата система в здравеопазването, така че то да заработи по-добре.

 

Позицията на ББА е публикувана тук


© 2023 BBA All rights reserved!