Най-ценният урок от пандемията е преосмислянето на болничното здравеопазване

27.05.2022

Източник: Капитал Здраве

 

Адв. Свилена Димитрова, председател на Българска болнична асоциация

 

Как определяте първата половина на годината за болничния сектор в България?

 

Първите месеци на 2022 г. ще запомним с преминаването от Ковид пандемия към нормално протичащ лечебен процес в болниците. Не трябва обаче да забравяме, че Ковид-19 продължава да съществува. Все още има болни от вируса и за болниците дейностите по тяхното лечение не спират, както и предизвикателствата за административно им отчитане, но има и нещо по-важно – поемането на вълната от пост-ковид последиците. В лечебните заведения се завръщат и пациенти, които отлагаха необходимостта да се погрижат за себе си или да проверят здравния си статус. Тази тенденция носи и тревоги заради очаквания ръст на нелекувани навреме пациенти.

 

Когато през 2018 г. Българска болнична асоциация (ББА) анонсира проекта „Най-добрите болници“, лечебните заведения имаха визия за развитие в условията на конкурентна среда. Ковид спря това и за две години болниците бяха изправени пред предизвикателство да оцеляват. Това е и причината ББА да не проведе класацията, която оценява лечебните заведение по редица критерии като технология, специализация, персонал и качество на услугите. Още със създаването си класацията се позиционира като стандарт за измерване на качеството и за целия пазар е изключително важно да има регулярно проучване сред пациентите, лекарите и мениджмънта на болниците.

 

Връщането към предишния обем на работа на болниците всъщност възможно ли е предвид трудната икономическа ситуация в момента?

 

До каква степен болниците ще успеят да достигнат нормалния си ритъм на работа от преди пандемията ще покаже остатъкът от годината. Стои въпросът и на каква цена е връщането към „нормалното“, защото заради Ковид директно се сблъскахме с огромния въпрос за финансирането на здравеопазването. Не е ясно до каква степен увеличените цени на клиничните пътеки ще могат да компенсират инфлацията в страната и как болниците ще продължат да функционират.

 

Т.е. отново въпросът опира до това да се оцелява с наличното?

 

Увеличаването на цените на клиничните пътеки още от самото начало беше анонсирано от Български лекарски съюз като първа стъпка от един четиригодишен план за постепенно повишаване на цените до достигането на нива, сравними с европейските цени и с реалните разходи. Сега е въпрос на оцеляване как ще се справят болниците с наличното финансиране, предвид обвързването на увеличението с фиксирани заплати, което е безпрецедентно за сектора. Предстои да видим какъв ще е ефектът от това решение.

 

Какви възможности за развитие има за болничния сектор след Ковид пандемията?

 

Опасенията ни са, че е възможно проблемите в здравеопазването да ескалират. Има лечебни заведения, които са в затруднено положение и се говори за преструктуриране на болничния пазар. Но каквито и процеси да се случат в резултат на саморегулацията на пазара, две неща трябва да бъдат гарантирани – качество на болничната помощ и пациентите да не стават жертва на промени в системата. А при планирането на реформи е много важно те да се комуникират предварително с лечебните заведения – там, където се случва лечението. В крайна сметка най-ценният урок от пандемията е преосмислянето на болничното здравеопазване и готовността да посрещнем предизвикателствата, с които се сблъскваме.

 

Какви цели си поставя Българска болнична асоциация до края на годината?

 

ББА е обединител на идеята за развитието на една по-добра здравна система в България, за това да я направим достъпна за всички пациенти, но същевременно модерна и на световно ниво. Това, за което продължаваме да работим е болниците да участват във вземането на решения, които са важни за сектора. Именно лечебните заведения са тези, които знаят какви са нуждите на пациентите и какви промени трябва да бъдат направени в техен интерес. Трябва да сме наясно с реалните приоритети, за да бъдат пациентите удовлетворени от болничните услуги.  

 

Интервюто може да намерите на стр. 87 тук.

 


© 2023 BBA All rights reserved!