Престижно научно списание публикува клиничния опит на медицински екип на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ в лечението на исхемичен мозъчен инсулт

04.01.2021

Източник: Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ 

 

Проучването е направено между 2014 г. и 2017 г. при 46 последователни пациенти с остър исхемичен мозъчен инсулт, при които е приложено най-модерното ендоваскуларно лечение.

 

Престижното европейско издание European Heart Journal публикува резултатите от клинично проучване за ендоваскуларно лечение на остър исхемичен инстулт, извършено от интервенционални кардиолози в колаборация с невролози от Аджибадем Сити Клиник Сърдечно-съдов център.  

 

Проучването е направено между 2014 и 2017 г. при 46 последователни пациенти с остър исхемичен мозъчен инсулт, при които е приложено най-модерното ендоваскуларно лечение. Постигната е ангиографска реканализация с напълно възстановен интракраниален кръвоток с 85% успеваемост. Екип от интервенционални кардиолози с опит в  каротидното стентиране под ръководството на проф. Иво Петров (д-р Зоран Станков, д-р Ивета Ташева и д-р Петър Поломски) в сътрудничество с екипа на доц. Марко Клисурски (невролог) използва различни методи за лечение: интра-артериална супраселективна тромболиза, балонна перкутанна ангиопластика, механична тромбоаспирация с вакуум-аспирационна система Penumbra, спешно стентиране на вътрешната сънна артерия при тандемна стеноза или оклузия, или при дисекация на вътрешната сънна артерия. 

 

Клиничният опит на мултидисциплинарния екип е обнадеждаващ, с относително умерен до висок процент на успешна ангиографска реканализация и добри клинични резултати. 

 

*Статиите публикувани в рубриката  "Наука и иновации" е предоставена от авторите на съответните материали, които отговарят за верността на съдържанието.

 


© 2022 BBA All rights reserved!