Надлимитната дейност ще бъде изплатена и на закрити лечебни заведения

26.08.2020

Източник: Zdrave.net

 

Отчетената и незаплатена дейност за периода 2015 и 2016 г. ще бъде изплатена на всички лечебни заведения, които имат такава, включително и на закритите. Това става ясно от стенограмата от заседанието на Надзорния съвет на НЗОК, проведено на 14 август.

Разходният таван, който е определен с увеличенията, е до 75 млн. лв., като преди това трябва да бъдат извършени проверки. „Под проверки разбирам и чисто счетоводно отразяване на тези дейности и с историите на заболяванията, пациентите, които са записани, записите в НЗОК и РЗОК, съответно в лечебните заведения за болнична помощ. Всички тези неща, като алгоритъм и методика на проверката, ще бъдат описани и стриктно спазвани. Ще подготвим с проф. Салчев методология за извършване на проверките и той ще ни докладва в срока, който сме дали - 10 октомври 2020 г. Защо сме определили срок 10 октомври 2020 г. за резултатите от проверките? За да имаме отчета на бюджета за деветмесечието и когато вече на 10 октомври 2020 г. знаем конкретните суми, това ще се обвърже и със Закона за бюджета на Касата“, казва председателят на Надзора Жени Начева.

По отношение на промяната в Закона Начева уточнява, че първо в парламента ще бъде внесена актуализация в текстовата му част. „Не бива да се създаде усещане, че ще променяме нещо във финансовите параметри. В рамките на параграф болнична медицинска помощ ще се внесе текст, който дава право – когато се установят параметрите на изпълнението на бюджета с остатъка от средствата в параграфа, неизползвани за болнична медицинска помощ за текущата година, да се заплати отчетена и незаплатена дейност за 2015 г. и 2016 г.“, казва тя.  

Управителят на Здравната каса проф. Петко Салчев уточнява, че проверките касаят и вече закрити лечебни заведения. „Колкото и да го съкращаваме този срок, това е пет години нерешен проблем при 6 управители и 4 председатели на Надзорния съвет. Не смятайте, че за 20 дена ще решим този проблем. Проверката касае и закрити лечебни заведения, касае и такива, които са в съдебна фаза, защото ние там трябва да договаряме съдебни споразумения и т.н., и Вашето решение показва добрата воля, че най-сетне този проблем трябва да бъде решен“, казва той в отговор на въпрос на члена на Надзорния съвет Пламен Таушанов дали не може да се съкрати срока на проверките, защото по тази процедура излизало, че промяната на Закона за бюджета ще се случи ноември. „Вие мислите ли, че ще има парламент, който ще взима решения ноември, защото аз малко се съмнявам“, казва Таушанов.

Възмущение от изплащането на надлимитната дейност изказва друг член на Надзора – д-р Иван Кокалов. „За мен надлимитна дейност, като понятие, няма. Когато ние сключваме договор за закупуване на услуги, преди плащахме за извършена дейност, сега услуги закупуваме, като купуваме услуги, ние от някого купуваме определен брой услуги на еди каква си цена и утре той няма какво да ми каже – ама аз направих повече услуги, платете ми. Съжалявам. Това е договор. Какво значи сключвам договор с някого за определени средства да ми направи услуги и той идва утре и ми казва – извинявай, аз съм направил за още 50% отгоре, плати ми ги. Как да му ги платя, като се е подписал? Аз не мога да разбера какъв е този съд, какви са тези работи, след като става въпрос за договор. Договор между каса, РЗОК и изпълнител, на който му се предлагат определени услуги и той го е сключил, и след това ми претендира, и ходи в съда да му се плаща. Откъде накъде?! Или трябва да се махне това, че купуваме услуги и плащаме, вече веднъж плащахме така и знам, че някъде около 300 – 400 млн. лв. отгоре трябваше да даваме, мисля, че по времето на Орешарски беше. Какво ли не сме ползвали, но те нямат наяждане. Като му кажеш – да, добре, той утре … преглеждал, едни бяха оперирали цяло Русе от сливици, други не знам си какво. Започват лъжи и измами един куп“, казва той и допълва: „Аз лично не мога да разбера защо трябва да плащаме за нещо, което някой си го е направил, без да е сключил договор за това.“

В крайна сметка и д-р Кокалов се съгласява, че решението трябва да е на парламента. „Аз съм съгласен да го хвърлим и то е работа на Народното събрание, нека народните представителите да го решат и да ни дадат тази възможност, а не нас да ни хулят и да ни плюят – ние се скъсваме от работа, а вие не ни плащате“, заявява той.

 

 


© 2023 BBA All rights reserved!