МЗ СЕ ПОХВАЛИ С ПО-ВИСОК БЮДЖЕТ

16.01.2017

Източник: в. Дума

Със Закон за държавния бюджет на Република България за 2017 г. (ДВ бр.99/09.12.2016 г.) беше приет бюджетът на Министерството на здравеопазването. Разходите в приетия бюджет са в размер на 458 847,7 хил. лв., като завишението на разходите е с 22,3 млн. лв. спрямо 2016 г., съобщават от МЗ. Оттам уточняват, че за запазване и развитие на кадровия потенциал на здравната система чрез заплащане на труда на работещите в системата увеличение с над 13,9 млн. лв. (7,29%) спрямо 2016 г. В това число са 2,3 млн. лв. за увеличение на разходите за персонал във връзка с увеличение на минималната заплата през 2017 г. в структурите на системата на МЗ. За увеличение на заплатите в центровете по трансфузионна хематология са предвидени 800 хил. лв. Техните заплати не са увеличавани от 2013 г.

За заплатите в центровете за спешна медицинска помощ са предвидени 8 млн. лв. на средствата за персонал. Така увеличението за периода от 2014 г. до 2017 г. е 32,5 млн. лв. (38,42%), уточняват от МЗ. За работещите в държавните психиатрични болници е заложено увеличение на парите за заплати в размер на 2,8 млн. лв.

Според съобщението на МЗ увеличението на разходите, свързани с придобиването на специалност в системата на здравеопазването, е с 37% спрямо 2016 г. За оптимизиране на системата на болничната помощ, с цел ефективност и повишаване мотивацията на медицинските специалисти, увеличението е в размер на 7 млн. лв. За спешните отделения към болниците, субсидирани по Методиката за субсидиране на лечебните заведения, увеличението е в размер на 4 млн. лв. За развитието на транс плантацията и високотехнологичното лечение на мозъчно-съдови заболявания увеличението е 3 млн. лв.


© 2023 BBA All rights reserved!