МЗ разширява обхвата на субсидираните заради COVID лечебни заведения

20.08.2020

Източник: Zdrave.net

 

МЗ разширява обхвата на субсидираните от Министерството лечебни заведения. Това става ясно от проекта за Наредба за изменение и допълнение на Наредба 3 за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерството на здравеопазването субсидира лечебни заведения.

С проекта се определят и държавните и общински лечебни заведения, които може да бъдат субсидирани от Министерство за поддържане готовността на разкритите в тях клиники и отделния по инфекциозни болести за оказване на медицинска помощ при епидемично разпространение на заразни болести. Субсидия от МЗ могат да получават и лечебни заведения извън посочените, за да поддържат готовността на клиники и отделения по инфекциозни болести за оказване на медицинска помощ през периода на обявено извънредно положение поради епидемично разпространение на заразни болести.

В мотивите към проекта се уточнява, че предложеното разширяване на кръга от дейности е в резултат на тенденциите от развитието на епидемичното разпространение на COVID-19, регистрираните тенденции за увеличаване броя на заболелите и тежестта на протичане на заболяването.

За периода 15. 6 - 30. 6. 2020 г. на 100 000 души население диагностицираните с COVID са били 23-ма, за периода от 1. 7. – 14. 7.2020 г. - 37, а за периода 15. 7 – 31. 7. 2020 г. - 58. „Освен това с настъпването на есенно-зимния сезон и обичайното разпространение на въздушно-капковите инфекции в съчетание с инфекцията от COVID-19 ще се увеличи обръщаемостта на пациентите с усложнения и придружаващи заболявания към здравната система“, допълват от МЗ.

Лечебните заведения, които трябва да поддържат готовност на клиниките/отделенията по инфекциозни болести в своята структура, са разположени на територията на цялата страна и медицинските услуги в областта на диагностиката и лечението на инфекциозните болести традиционно се предоставят в тях. При утежнена епидемична обстановка, когато в страната е обявено извънредно положение или извънредна епидемична обстановка поради епидемично разпространение на заразни болести, се включват със своите ресурси и останалите лечебни заведения, пише още в проекта на Наредбата.


© 2024 BBA All rights reserved!