МЗ публикува проект за Наредба за пакета дейности, гарантирани от НОЗК

19.11.2019

Източник: Zdrave.net

Министерството на здравеопазването публикува за обществено обсъждане проект на Наредба за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК.

Срокът на обсъждането е 14 дни заради необходимостта  от  съобразяване  на  пакета  от  здравни  дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК при договарянето на Националните рамкови договори, както и необходимостта от спазване на срока за приемане на НРД не по-късно от последния работен ден на съответната текуща година и влизането му в сила от 1 януари на съответната следваща календарна година, уточняват от министерството.

Финансовите средства за прилагането на наредбата са в размер – 3, 850 мллд. лв. С тези средства в съответствие с разпоредбите на ЗЗО, НЗОК ще може да планира и договаря закупуването в полза на здравноосигурените лица на медицинската помощ в обхвата на наредбата най-малко в рамките на достигнатите обеми по Националния рамков договор (НРД) 2018 г. и при финансовите параметри по проекта на Закона за бюджета на НЗОК за 2020 г.– 4, 454 млрд. лв.


© 2024 BBA All rights reserved!