МЗ отхвърли критиките към поръчката за детска болница На всеки етап от изграждането ще контролираме изпълнението на заданието, заканват се от здравното министерство

15.08.2019

Източник: в. Сега 

 

Обществената поръчка за строежа на новата детска болница е консултирана с Агенцията за обществени поръчки и с педиатри. От фирмата, която ще спечели търга за близо 95 млн. лв., ще се иска опит в изграждането, а техническото задание е изрядно, тъй като сградата трябва да отговаря на цели 9 наредби. Така от здравното министерство отговориха на обвиненията на камарите на архитектите и на инженерите в инвестиционното проектиране. Според двете гилдии поръчката е опорочена, тъй като в техническото задание са пропуснати ключови изисквания за бъдещата болница като стерилност на помещенията, аварийно захранване и пр. Според тях, след като тези изисквания не са заложени, то изпълнителят няма ангажимент да ги изпълни. Архитектите дори искат от Комисията за зашита на конкуренцията да спре конкурса заради избраната процедура - инженеринг, при която един и същи изпълнител поема проектиране, строителство и авторски надзор.

"Поръчката е съобразена изцяло със Закона за обществените поръчки и е съгласувана с Агенцията за обществени поръчки, в хода на подготовка на цялостната документация бяха ангажирани водещи педиатри в София и страната, МЗ проучи практиката и опита на други държави. От фирмата изпълнител се изисква наличието на опит в изграждането на лечебни заведения за болнична помощ, наличие на опитен и доказан екип от специалисти на отделните етапи на проектирането и изграждането", отвръщат от министерството.

Оттам допълват, че избраната сграда - грубият строеж, започнат през 1976 г. в двора на сегашната Александровска болница, е обследвана през февруари 2019 г. от фирма "Балмер инженеринг" ООД, "като заключението е, че строежът може да бъде завършен след извършване на строително-възстановителни дейности".

"Отделните части на инвестиционния проект във фаза "Технически проект" ще бъдат придружени с подробни количествени сметки, както е разписано в техническата документация. На всеки етап от изграждането на обекта възложителят ще контролира изпълнението на заданието в качеството си на инвеститор. МЗ ще обяви и обществена поръчка за осъществяване на строителен надзор по време на строителния процес. Допълнително поради стратегическия характер на лечебното заведение за страната екипът на министерството също ще осъществява оперативен контрол на всеки етап от изграждане на болницата. Съгласно тръжната документация възложителят няма да приема изготвените от изпълнителя проекти по отделните части на строителството до отстраняване на констатираните недостатъци", уверяват от МЗ в отговор на упрека на архитектите, че няма как един и същи проектант и строител да гарантира качество на сградата.
Ведомството твърди още, че в документацията са включени изисквания към изпълнителя да съгласува визата за проектиране със съответните експлоатационни дружества. "Посочено е да се спазват 9 броя наредби в тази област", е коментарът на МЗ по повод обвиненията за непълно техническо задание.

 


© 2023 BBA All rights reserved!