МЗ определи болниците, в които ще се лекуват пациенти с COVID-19

27.03.2020

Източник: Zdrave.net 

 

Здравният министър Кирил Ананиев издаде заповед, с която определя лечебните заведения и съответните структури в тях, които да извършват лечение и наблюдение на пациенти с COVID-19, съобщиха от МЗ.

В заповедта е посочено кои лечебни заведения извършват лечение и наблюдение на пациенти с COVID-19 в неусложнено състояние и кои лечебни заведения обслужват пациенти с COVID-19 в състояние, изискващо интензивно лечение.

„Медицинският персонал в лечебните заведения за болнична помощ следва да бъде осигурен с лични предпазни средства и да спазва стриктно въведените в страната и в лечебното заведение хигиенни и противоепидемични мерки. Ръководителите на лечебните заведения за болнична помощ трябва да осигурят прилагането на настоящата заповед, в това число при възможност да предприемат действия за изпълнение на препоръчителните изисквания по приложения № 3 и № 4, включително и чрез взаимодействие с други лечебни заведения.

Лечебните заведения трябва да предприемат действия при възможност с оглед сключване на анекси към договорите с НЗОК за изпълнение на КП № 104 „Диагностика и лечение на контагиозни вирусни и бактериални заболявания - остро протичащи, с усложнения“, в сила до овладяване на епидемичната обстановка, при условия и по ред, определени от Надзорния съвет на НЗОК.

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на доц. д-р Ангел Кунчев, главен държавен здравен инспектор и на Жени Начева - заместник министър.

В заповедта е посочено и разпределението на болничните легла по лечебни заведения. 


© 2024 BBA All rights reserved!