МС ще прехвърля пари към НЗОК за справяне с коронавируса

12.11.2020

Източник: в. Телеграф 

 

С цел справяне с пандемията от коронавирус Министерският съвет (МС) ще може да прехвърля средства и да разпределя спестени разходи от парите на министерства към други първостепенни разпоредители с бюджета, в т.ч. Националната здравноосигурителна каза (НЗОК). Такива промени в Закона за публичните финанси прие на второ четене комисията по бюджет и финанси към НС. Идеята бе подкрепена с 11 гласа "за" и 4 "въздържали се". Така натрупаните икономии от разходи на първостепенни разпоредители с бюджета ще могат да се прехвърлят към бюджета на други такива разпоредители. Парите ще се използват за покриване на дейности за лечение на заразените и ограничаване последствията от пандемията. Според Закона за публичните финанси в групата на тези разпоредители влиза председателят на Народното събрание, министрите, Висшият съдебен съвет, кметовете на общините и други. С приетите промени се предвижда при извънредни обстоятелства, извън контрола на МС, дефицитът на сектор "Държавно управление", изчислен въз основа методологията на Европейската система от национални и регионални сметки на общността, да може да надвишава 3% от БВП. Годишният ръст на разходите също ще може да е по-голям от референтния растеж на потенциалния БВП при извънредни обстоятелства или при компенсиране с мерки, водещи до увеличаване на приходите в хазната. Мерките трябва да се определят през следващата година, а в извънредни обстоятелства - през годината, следваща отпадането им. В досегашните текстове бе записано, че разходите по консолидираната фискална програма (КФП) не трябва да са по-големи от 40 на сто от БВП.


© 2024 BBA All rights reserved!