Младите лекари у нас до 35 години са едва 2356

16.12.2016

Източник: в. Труд

Броят на лекарите у нас на възраст над 65 години превишава броя на младите лекари до 35 години. Това показва анализ на Евростат за медицинския персонал в здравеопазването на Евросъюза през 2014 г. Тогава медиците в страната ни над 65 години са били 3555 (12,3%) срещу 2356 лекари до 35 години (8,2%).

Като цяло у нас през 2014 г. на основен трудов договор в лечебните здравни заведения са практикували 28 842 лекари. Най-голяма е била групата на лекарите по различни видове специалности - 9640 души. Хирурзите у нас са били 6822 души, общопрактикуващите лекари - 4747, педиатрите - 1459, акушер-гинеколозите - 1449, и др. През 2014 г. е имало около 1,8 млн. практикуващи лекари в ЕС-28. Най-висок е бил броят на практикуващите лекари в Германия (333 000). Следват Италия (236 000), Франция (206 000), Обединеното кралство (181 000) и Испания (177 000). Взети заедно, тези пет държави членки отчитат близо две трети (64%) от общия брой на практикуващите лекари в ЕС.

Най-малко регистрирани практикуващи лекари е имало в Малта -1566, и в Люксембург -1589. Най-голям брой лекари, работещи в болници, е записан в Германия - около 180 000, Франция - 170 000, и Италия - 130 000.

България е на седма позиция сред 28-те страни членки на ЕС по брой на лекарите на глава от населението.

В следващите десетилетия застаряването на населението в ЕС ще бъде голямо предизвикателство за сектора здравеопазване, отчита анализът на Евростат. Търсенето на услуги в сферата на здравеопазването ще се увеличи драстично, а делът на хората в "бели престилки" вероятно ще намалее.


© 2023 BBA All rights reserved!