Министерският съвет прие Националната здравна карта

30.05.2018

Източник: Zdrave.net

Новата Национална здравна карта бе приета от правителството на днешното му заседание.

„Основната цел на Национална здравна карта е структурата на здравната мрежа да се адаптира към потребностите на населението, гарантирайки на всеки български гражданин равнопоставен достъп до здравни услуги“, посочват от пресцентъра на Министерския съвет.

В областите, в които броят на болничните легла надвишава потребностите на населението, Националната здравноосигурителна каса ще сключва договори с лечебни заведения по критерии и по ред, определени с наредба на министъра на здравеопазването, отбелязват още от МС. Става въпрос за вече издадената наредба, според която НЗОК ще избира лечебни заведения, с които да сключва договор.

От пресцентъра твърдят още, че документът е изготвен с участието на широк кръг представители на заинтересованите страни – здравни институции, общини, съсловни и пациентски организации.

По-късно днес се очаква Здравното министерство да представи на пресконференция промените, направени в Здравната карта вследствие на общественото обсъждане. Припомняме, от МЗ обещаха, че становищата по документа ще бъдат взети предвид в окончателния вариант на НЗК.

Междувременно от думите на министър Ананиев след заседанието на Министерски съвет стана ясно, че според окончателно приетата Национална здравна карта леглата за активно лечение ще бъдат с 608 повече в сравнение с първоначалното предложение на МЗ. 


© 2024 BBA All rights reserved!