Министър Ананиев отчете годината за МЗ И през 2020 г. няма да се откажа да търся съгласие за промяна в тази посока, каза министърът

28.12.2019

Източник: Zdrave.net 

Министърът на здравеопазването отчете свършеното от Министерството на здравеопазването през 2019 г. по време на днешнато извънредно заседание на Министерски съвет, съобщиха от пресцентъра на здравното ведомство.

„В сектор „Здравеопазване“ измина една нелека година. Това беше година на упорита и последователна работа, насочена към осигуряването на по-голяма прозрачност в сектора и засилване на контрола; година, в която се опитахме да гарантираме устойчивост на финансирането на системата. Поставихме на дневен ред неглижирани десетилетия наред проблеми, потърсихме, и смея да заявя, намерихме правилните решения. Беше и година, в която системните грешки в менажирането на системата влязоха в общественото полезрение под формата на редица протести. 2019 - та за моя екип е годината, в която предприехме смели крачки в преследването на цели и каузи, работата по които ще продължи и през 2020 г.“, каза министър Ананиев.

Промени

„За да се подобри контролът на публичните средства за здравеопазване, въведохме стандарти за финансово управление на държавните и общинските болници. Като резултат: налице е овладяване на негативната тенденция за ръст на просрочените задължения. Очакванията са просрочените задължения на държавните болници да бъдат намалени с до 25 на сто спрямо отчетените за 2018 г.

Направихме публично достъпни актуалните ценоразписи на болничните услуги. Това е стъпка към по-голяма прозрачност в сектора. Това е нещо, което досега не се е случвало в България, и го дължим на българските граждани.

Въведохме Методика за формирането на разходите за персонал в болниците, така че да се осигури справедливо и достойно заплащане на труда на медицинските специалисти. За държавните болници мога да докладвам, че в 90 % от тях са достигнати нивата на КТД, а през новата година и с новия Национален рамков договор аз съм убеден, че всички държавни болници ще постигнат тези нива.

И през тази година продължихме с модернизацията на лечебните заведения. С близо 47 милиона лева бяха осигурени за пациентите високоспециализирана апаратура - ЯМР, гама камера с компютърен томограф, робот „Да Винчи“; ангиографска апаратура; NAT технология и др. Инвестиции бяха направени в подобрение на материално-техническата база на редица държавни болници; в това число, държа да подчертая – в психиатричните и съдебно-медицински отделения в страната. Обновена беше хемодиализната мрежа в страната.

Беше приета наредба за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване. По тази линия МЗ субсидира 164 лечебни заведения за извършване на дейности по осигуряване на спешна помощ, психиатрична помощ, лечение на туберкулоза и др. на обща стойност 131 млн. лв.

През годината успяхме да увеличим цените на 121 клинични пътеки в различни медицински специалности, които не бяха актуализирани от години“, отбеляза министърът.

Той посочи още, че е стартиран дълго отлагания проект за изграждането на Национална педиатрична болница, като очакванията му са да бъде построено модерно и удобно лечебно заведение за нашите деца. „Това е мечта на редица поколения, която се надявам да се изпълни в близките години. Да не се поддаваме на внушения, че тази болница няма да бъде онази, която очакват хората! Тя ще бъде модерна, тя ще бъде съвременна болница. Аз съм убеден, че ще построим най-съвременната, желана болница с високотехнологична апаратура, комплексна, многопрофилна болница. По линия на детското и майчиното здравеопазване закупихме дихателни апарати за дихателна реанимация и кувьози, финансово подкрепихме Педиатрията в София и педиатричните отделения в другите болници“, уточни министър Ананиев.

По отношение на трансплантациите той отбеляза,  че вече е факт Националната програма за насърчаване на донорството и подпомагане на трансплантацията до 2023 г., а проведената кампания в подкрепа на донорството и трансплантацията е преобърнала обществените нагласи по темата. „Сключихме споразумение за обучения на наши екипи във Виена за осъществяване на белодробни трансплантации и посттрансплантационно наблюдение на пациенти. През тази година е факт и първата успешна белодробна трансплантация в България“, допълни Кирил Ананиев.

Лекарства

„Готови сме с промени в редица основни закони в сектора като Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, Закона за здравното осигуряване, Закона за лечебните заведения, чието разглеждане в Народното събрание предстои. С новите текстове предлагаме условия за предотвратяване навлизането на фалшиви лекарства и нарушаване на правилата за безопасност при лекарствените продукти, прецизираме текстове, свързани с реда и условията за контрола върху лечебните заведения и аптеките, и за установяване недостига от нови дейности в сектора. Години наред се говореше за създаването на Централизирана електронна система за закупуване на лекарствени продукти. Тази година успяхме да стартираме първия етап от процедурата за закупуване на медикаменти за нуждите на лечебните заведения по този начин. През 2020-та ще продължим в тази посока. Успяхме да въведем ред за провеждане на програми за т. нар. състрадателна употреба –за пациенти, които страдат от тежки инвалидизиращи или животозастрашаващи заболявания. До сега тези хора не можеше да бъдат лекувани у нас. Създадохме специализираната електронна система за установяване на недостиг на лекарствени продукти. Благодарение на нея при лекарствени продукти с установен недостиг, износът на същите се забранява. В момента текат тестове на системата, а съвсем скоро предстои и нейното реално пускане в експлоатация. Създадохме възможност и у нас да се прилага лечение на някои редки заболявания, какъвто е случаят при децата със Спинална мускулна атрофия“, каза той за лекарствената политика на министерството.

Проекти с европейско финансиране

Министерството на здравеопазването работи и по ключови за сектора проекти с европейско финансиране. „По проекта за Националната здравна информационна система се работи усилено и се подготвят всички правила и номенклатури, за да започнат и конкретните софтуерни разработки. Предстои да финализираме информационната система за контрол на медицинската експертиза. Системата ще осигури интеграция на различни институции, оптимизация и прозрачност на цялостния процес по освидетелстване и преосвидетелстване. Стартирахме обученията на работещите в спешните приемни отделения и центровете за спешна медицинска помощ. В изпълнение на големия инвестиционен проект за модернизация на спешната помощ по ОП „Региони в растеж“ обявихме обществени поръчки за извършване на СМР за извънболничните структури на спешната помощ; сключихме договори за закупуване на медицински оборудване и апаратура за структурите на спешната помощ; сключихме договор за 78 линейки 4х4; доставени са 132 линейки; осигурени са 20 млн. лв. по ОП „Региони в растеж“ за хеликоптер за транспортиране на спешни пациенти и органи за трансплантация“, каза министър Ананиев.

„Не на последно място бяха подписани Националните рамкови договори в сферата на денталната и медицинската помощ за три години – 2020-2022 година. Постигнахме стабилност в здравната система и възможност, при ясни правила и механизми, пациентите да получат качествени медицински услуги, а медицинските специалисти по-високо заплащане. Много задачи, които си бяхме поставили, успяхме да изпълним през тази година. Пред вас признавам, че една много важна за мен цел, не успях, а именно - да постигнем консенсус за въвеждането на нов здравноосигурителен модел, който да удовлетворява и съсловието, и пациентите. И през 2020 г. няма да се откажа да търся съгласие за промяна в тази посока“, завърши отчета си той.


© 2024 BBA All rights reserved!