Минаваме към електронна здравна карта Документът ще съдържа частично или пълно досие на пациента

22.02.2017

Източник: в. Труд

Изготвяне на концепция за единна електронна здравна карта, към която страната ни да премине, смята да започне Министерството на здравеопазването (МЗ). Картата ще съдържа частично или пълно електронно здравно досие, което ще е интегрируемо в Единния идентификационен документ на Европейския съюз. Въвеждането на картата започва поетапно в ЕС и в България от догодина. Освен всичко останало контролът при такава форма на идентифициране и управление на медицинската информация е максимално ефективен, обясниха във вторник от ръководството на МЗ.

В същото време алтернативата за пръстова идентификация, която бе въведена в болниците, е неработеща и не дава никаква информация на ползвателя на медицинска помощ, което само по себе си изключва възможността за текущ контрол от пациента и последващ информиран контрол от страна на НЗОК, отчита екипът на д-р Илко Семерджиев.

Такава практика не позволява и трансграничен обмен на медицинска информация сред страните членки на ЕС и затруднява ползването на спешна и неотложна помощ за българи в чужбина и за чужденци в България. Нарушени са и директиви на ЕС, регламентиращи тези процеси.


© 2023 BBA All rights reserved!