Методология

Класацията на болниците в България покрива най-важните критерии за този вид лечебни заведения относно технология, специализация, персонал и качество на услугите и е изготвен с любезното съдействие на IQVIA.

 

Класацията е изработена на база многокомпонентен индекс (модел) за оценка. Индексът е изграден на базата на международна методология с цел бъдещо проследяване на динамиката на отделните болнични заведения относно предоставяните здравни услуги.

 

Индексът обхваща 4 основни стълба:

  • Проучване сред пациенти на болничните заведения
  • Проучване сред лекари
  • Проучване сред мениджмънта на болнични заведения
  • Анализ на обективни критерии на болниците (ниво на акредитеция, брой хабилитирани специалисти, брой операции и др.)

 

Проучването обхваща всички структуроопределящи лечебни заведения в страната.

Индексът разпределя класацията на регионален и национален принцип:

Категорийте в Националната класация се разделят по национален и регионален принцип, както и по специалности.

 

Регионалната класация се районира на териториален принцип (6 + 1 района в страната – съответно Северозападен, Северен Централен, Североизточен, Югозападен, Южен централен, Югоизточен и София).

 

Съгласно методологията на класацията, максимален брой точки могат да се получат при пълноценно включване на лечебните заведения и по четирите стълба, предоставени от независимата агенция, извършваща проучването (IQVIA).


© 2022 BBA All rights reserved!