Медсестрите готвят протест

20.10.2017

Източник: в. Телеграф

Медсестрите се готвят за национален протест.

Това посочват в отворено писмо от Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ). То е адресирано до президента, премиера, здравния министър и председателите на парламента и здравната комисия.

В документа от асоциацията предупреждават, че ако исканията им не бъдат чути, ще се стигне до ефективни протестни действия, които ще "парализират системата на здравеопазването". Претенциите на специалистите са формулирани в пет точки. Те настояват стартовата им заплата да е равна на 3 минимални работни и да е обвързана с придобитата квалификация. Също така искат да се приеме стандарт, в който да се регламентира необходимият брой медсестри, акушерки, фелдшери и др. професионалисти, спрямо броя на пациентите и децата в забавачките и школата. Друго изискване е да им бъдат осигурени условия за продължаващо обучение с гарантиран отпуск и финансиране, както и възможност за повишаване на обществения престиж на професиите и привличане на повече млади хора към тях.


© 2023 BBA All rights reserved!