Медицинските сестри с правило за дистанция

14.09.2020

Източник: в. Монитор

 

Професионалистите по здравни грижи поддържат професионална дистанция с лекаря и пациента. Това е записано в нов документ за Правила за добра практика по здравни грижи, който е разписан от Асоциацията на мед.-сестрите (БАПЗГ) и е подкрепен от министерството на здравеопазването.

Според текстовете, освен с Етичния кодекс, специалистите по здравни грижи трябва да спазват и професионалната компетентност, етичните аспекти и дължимото поведение на професионалистите по здравни грижи в системата на здравеопазването. Те трябва да прилагат холистичен, безпристрастен и добронамерен подход като подкрепят, зачитат и уважават индивидуалния избор на пациента, както и да практикуват самостоятелните дейности отговорно, без риск за пациента, състрадателно, личностно-ориентирано, при спазване на границите на придобитите професионални компетенции.

Мед.-сестрите трябва да познават и да прилагат коректно писмено назначените лекарствени средства. Документът е разработен в съответствие със Закона за здравето, Закона за лечебните заведения, Закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите и др.


© 2024 BBA All rights reserved!