Медици напускат страната

18.10.2018

Източник: в. Труд

Хроничната кадрова криза в системата на здравеопазването през 2017 г. се задълбочи, което от своя страна е предпоставка намаляване качеството на предлаганите услуги и носи риск за националната сигурност, това се сочи още в доклада.

Кризата с наличните в България медицински сестри беше изострена, като ниските заплати доведоха до техния протест. По данни на Асоциацията на професионалистите по здравни грижи средната заплата на тези специалисти е до 900 лева с всички добавки, средната възраст - 58 години и повече от 20% вече са в пенсионна възраст. Медицинският персонал продължава да напуска страната заради по-добро заплащане в чужбина. Нараства дисбалансът между потребностите и очакванията на населението и наличните ресурси в здравната система, което е повод за системно обществено недоволство, е един от изводите в документа.

Неравномерното териториално разпределение на общопрактикуващи лекари и специалисти продължава да ограничава достъпа на населението до здравни услуги. Хроничният проблем в здравеопазването е и задлъжнялостта и лошото финансово състояние на държавни и общински болници.


© 2024 BBA All rights reserved!