ЛЕКАРСТВЕНАТА ТЕРАПИЯ НА ПАЦИЕНТИТЕ В "СОФИЯМЕД" ВЕЧЕ СЕ ПРОСЛЕДЯВА ЕЛЕКТРОННО

17.05.2018

Източник: в. Монитор

От този месец УМБАЛ "Софиямед" реализира успешно проект за Електронно управление на лекарствената терапия чрез болничната информационна система. Новата услуга е част от цялостното е-управление на болничното заведение. Тя позволява в реално време да се проследява процесът по назначаване на лекарствата на пациентите, електронните заявки към болничната аптека на база направените назначения от лекуващия лекар, приготвяне на индивидуална доза за всеки пациент, както и контрол върху медикаментозната терапия.

Електронното проследяване на лекарствената терапия ще предотврати грешки при назначаване или неизпълнение на предписаното на пациента лечение, пропускането на прием или предозирането на лекарства. Всеки лекар и медицинска сестра в "Софиямед" разполагат с електронни карти, посредством които се идентифицират в болничната система. Така по всяко време е ясно в колко часа и от кого е приложен даден медикамент.

"При постъпване за лечение в дадено отделение пациентите получават гривни с бар код, в който се съдържа информация за заболяването, моментното състояние на пациента при приема, назначената лекарствена терапия - вид медикамент, дози, по колко пъти на ден трябва да се прилага и за какъв период. Електронното проследяване отчита кой лекар назначава терапията и коя сестра я изпълнява. Заявките към аптеката вече също се правят електронно", обяснява новата функционалност софтуерният специалист в "Гама консулт" Ивайло Павлов.

Предимство на електронното проследяване на лекарствената терапия е, че се елиминира възможността за грешки и се осъществява по-добра отчетност.

Клиниката по Кардиология е едно от първите звена в "Софиямед", в която се въвежда електронното проследяване на лекарствената терапия. Медицинската сестра Даниела Димитрова е убедена, че новата функционалност ще улесни работата й. "Всичко е по-видимо, ще има по-добра отчетност на лекарства, на манипулации и процедури. Всичко се вижда директно в системата."

"Друга разлика е, че до момента медицинските сестри са работили с таблетки, докато сега лекарите назначават дозата, но в милиграми. За лекарят е важно активното вещество, което трябва да се даде на пациента, а не броя на таблетките. Програма е обвързана и със склада на болницата. Сестрата вече има възможност да изиска медикаментите само за един пациент или за цялото отделените, както и да вземе лекарствата за няколко дни напред, например. Програмата сама генерира всички документи, които преди това са били писани на ръка, което чувствително ще улесни работата на сестрите", допълва още Ивайло Павлов. Електронно управление на лекарствената терапия чрез болничната информационна система дава възможност, на база на всички данни, събрани в е-досието, освен проследяване на лекарствената терапия, да се генерира епикриза и други документи, които биха могли да са полза за пациента.


© 2024 BBA All rights reserved!