Лекарите са готови на протести БЛС предлага отделна сметка за здравните вноски, мораториум за откриване на нови специализирани лечебни заведения и болници

12.06.2017

Източник: в. Дума

Неизпълнението от НЗОК на условията по Националния рамков договор (НРД) за 2017 г. ще доведе до протестни действия на лекарите. За това предупреждават те в декларация, приета на заседание на управителния и на националния съвет на БЛС във Велико Търново. Лекарите анализираха системата на здравеопазване и посочиха три основни проблема, както и последиците от несвоевременното вземане на мерки за решаването им.

Първият проблем е "хроничното недофинансиране на здравната система при непрекъснато нарастващ основен пакет здравни дейности". От БЛС са категорични, че това води до натрупване на дефицит в бюджета на НЗОК, невъзможност лекарите да изпълняват качествено дейностите, които да отговарят на реалните потребности на пациентите. Това води до миграция на медицински кадри, а пациентите губят доверие в системата и често проявяват целенасочена агресия към съсловието.

Като втори проблем лекарите посочват системното едностранно нарушаване от НЗОК на условията в НРД. Това се изразява най-вече в разпределението на бюджетите в болничната и извънболничната помощ, както и в опити за подмяна на условия в НРД 2017 чрез едностранни и несъгласувани с БЛС указания към РЗОК, става ясно от декларацията.

"Непълноти и противоречия на нормативни актове с еднакъв ранг, регламентиращи медицинска дейност", е третият проблем, очертан от БЛС. За справяне с проблемите от БЛС предлагат актуализация на бюджета на НЗОК за 2017 г. и настояват за "придържане към европейските стойности на разходи в здравеопазването в размер на 6,9% от БВП. Лекарите настояват за обособяване на отделна сметка на НЗОК, по която да постъпват средствата от здравни вноски. От БЛС искат да се изчистят дефицитите в НЗОК от предходни години и обективно планиране на разходите за следващи години, както и въвеждане на мораториум за разкриване на нови лечебни заведения за специализирана медицинска помощ и на болници за определен период. Сред предложенията им е и въвеждане на система за наблюдение и стимулиране на качеството на медицинските услуги.

От декларацията става ясно, че изложените проблеми трябвало да бъдат представени на депутатите на 9 юни в пленарната зала, но те отказали да чуят гласа на съсловието.

 


© 2023 BBA All rights reserved!