Лекари от „Уни Хоспитал“ представиха сравнителен анализ на случаи на Делта и Омникрон варианти на SARS-COV-2 на научна конференция

07.06.2022

Източник: "Уни Хоспитал"

 

В научното съобщение, изнесено от д-р Анелия Гоцева, бяха представени резултатите от извършеното целогеномно секвениране на позитивни PCR проби на пациенти с COVID-19 на МБАЛ „Уни Хоспитал“.

 

Презентация на тема „Сравнителен анализ на случаи на Делта и Омикрон варианти на SARS-CoV-2“ представи екип на МБАЛ „Уни Хоспитал“. Д-р Анелия Гоцева, началник на Лабораторията по вирусология и д-р Гергана Мизгова, началник на Микробиологична лаборатория с Ивайла Евстатиева, биолог, взеха участие в IX Национална научна конференция по инфекциозни болести, организирана от Южнобългарското дружество по инфекциозни болести, епидемиология и паразитология съвместно с МУ-Пловдив на 26-29 май.

 

В научното съобщение, изнесено от д-р Анелия Гоцева, бяха представени резултатите от извършеното целогеномно секвениране на позитивни PCR проби на пациенти с COVID-19 на МБАЛ „Уни Хоспитал“. От общо 240 секвенирани проби, взети в периода 01.07.2021 – 04.02.2022 г., при 103 (43%) е доказан Делта вариант (В.1.617.2) на вируса и при 137 (57%) - Омикрон (В.1.1.529). Данните показват, че всички хоспитализирани (6/103) и починали (n=2) пациенти с Делта вариант на SARS-CoV-2 са неимунизирани, възрастни и със съпътстващи заболявания. От заразените с Омикрон само един е хоспитализиран, 117 са неимунизирани, само 20 са ваксинирани и 25 са повторно инфектирани. Направени са следните изводи:

 

Delta е доминиращият вариант на разпространение на SARS-CoV-2 в периода юли-декември 2021 г., след което бива заменен от

Omicron e свързан с по-леко клинично протичане на COVID-19 и с по-нисък риск от хоспитализация и смъртност в сравнение с Delta.

Възрастовото разпределение показва, че при Omicron преобладава засягането на деца и хора в трудоспособна възраст, докато при Delta превалират заболелите > 60 г., като са регистрирани и смъртни случаи при коморбидни пациенти.

Високозаразният Omicron вариант на SARS-CoV-2 е доказан както при неваксинирани, така и при ваксинирани и преболедували COVID-19 пациенти.

 

Сравнителният анализ на варианти на SARS-CoV-2 е поредното научно изследване, извършено от екип на лечебното заведение, в чийто състав са доказаните лекари д-р Анелия Гоцева, специалист по Инфекциозни болести и Вирусология и д-р Гергана Мизгова, специалист по Микробиология.

 

*Статиите публикувани в рубриката  "Наука и иновации" са предоставени от авторите на съответните материали, които отговарят за верността на съдържанието.


© 2024 BBA All rights reserved!