КРИБ направи дарение на ББА - Благодарствено писмо

20.05.2020

ДО

Г-Н ЕВГЕНИИ ИВАНОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР И ЧЛЕН НА УС НА КРИБ 

Ул. „Хан Аспарух” 8

гр. София

 

ОТ

АДВ. СВИЛЕНА ДИМИТРОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА ББА

Бул. „Цар Борис III” 85, ет. 1, ап. 2

гр. София

 

 

Уважаеми г-н Иванов,

От името на членовете на Българска болнична асоциация бихме искали да
изразим своята благодарност към Вас и представляваната от Вас
организация, като оценяваме проявената от КРИБ отговорност и
съпричастност към лечебните заведения, в момент на усложнена
епидемиологична обстановка в България

Лечебните заведения са на първа линия в борбата с предизвикателството
Ковид-19. Дарените от вас предпазни средства ще бъдат от пряка полза за
нормалната дейност на Болниците, като ще осигурят необходимото
спокойствие и сигурност на персонала и пациентите.

ББА се ангажира с разпределение на дарението към членовете на
асоциацията, като съобразим и спешните нужди на отделните Болници.

В извънредната ситуация, в която се намираме, всеки жест на
съпричастност е безценен.

 

12.05.2020 г.                                                   С уважение: _____________________

                                                                                                Адв. Свилена Димитрова

                                                                                                Председател на УС на ББА

 


© 2024 BBA All rights reserved!