Касата ще плаща за нови и скъпи лекарства само в определени болници

24.10.2016

Източник: в. 24 часа

Националната здравноосигурителна каса ще плаща за лечението с нови и скъпи лекарства само в определени болници. Това предвижда промяна в наредбата за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, която предлага министърът на здравеопазването Петър Москов. Проектът е пуснат за обществено обсъждане.

В момента включването на новите лекарства в списъка на тези, които се реимбурсират от НЗОК, е свързано с осигуряването на сериозен финансов ресурс, а в същото време употребата им не е с безспорно доказани положителни ефекти, става ясно от мотивите на Москов, с които се предлага промяната.

Според променените правила новите медикаменти ще се включват в специално приложение на позитивния лекарствен списък за срок от 2 години. Съветът по цените на лекарствата ще определя и болниците, в които тези нови лекарства ще могат да се ползват и на които ще се възстановяват разходите за тях.

Освен това ще се определя и прогнозният брой пациенти, които ще имат достъп до медикаментите, както и критерии за проследяване на ефекта от терапията.

Така хем пациентите ще имат достъп до новите и скъпи лекарства, хем ще може да се установи практически дали има ефект и здравен резултат от тяхната употреба, става ясно от мотивите на министъра.

900 млн. лв. бяха разходите на НЗОК за реимбурсиране на лекарства през 2015 г. Според данните на касата през миналата година са дадени 28 млн. лв. за лечение със скъпи и нови медикаменти, докато през 2014 г. сумата за тях е била едва 9 млн. лева.

През 2-годишния срок на временното реимбурсиране болниците ще са задължени да събират данни какви са резултатите от употребата на нововъведените лекарства.

След това вносителите и производителите на тези медикаменти ще могат да кандидатстват за постоянното им включване в позитивния лекарствен списък. Така тези лекарства вече ще се реимбурсират за всички болници, ако приложението им в първите 2 г. е показало добър ефект.

Освен това вносителят ще трябва да подаде заявление за това поне 3 месеца преди изтичането на срока за пробно реимбурсиране.

С проекта за промени в наредбата за цените на лекарствата се предлага да отпадне и съществуващата в момента дефиниция "производител на лекарствен продукт". Това се правело, защото определянето на цена на производител влизало в противоречие с останалите пазари на лекарства, които са референтни за България, става ясно от мотивите на министър Москов.


© 2024 BBA All rights reserved!