Касата пренасочи близо 20 млн. лв. от оноколекарствата за други групи медикаменти

14.02.2020

Източник: Zdrave.net 

Надзорният съвет на НЗОК е приел днес вътрешнокомпесаторни промени в бюджета за лекарствата, с които променя плащанията по пера, става ясно от решенията на Надзора.

19 664 869 лв. от бюджета за онкологични лекарства е пренасочен за лекарствени продукти, назначени с протокол, за които се извърша експертиза - 8 441 358 лв. и за лекарствени продукти за домашно лечение на територията на страната, медицински изделия и диетични храни в извънболничната помощ - 11 223 510 лв.

Пред Zdrave.net членът на Надзорния съвет Оля Василева уточни, че преразпределението е направено, за да се осигури балансирано разпределение на увеличението на общите средства за 2020 г. „Най-големият разход за лекарства е в онкологията, ако се гледа само историческия принцип. За да има балансирано решение на разходването на средствата за лекарства, освен историческия принцип, беше използван и анализът на разходите за медикаменти след приспадания от отстъпки и връщанията. Така стана ясно, че във всички групи лекарства има ръст, не само в онколологията. На базата на анализа от 2019 г. спрямо 2018 г., отнесен към бюджетните средства за 2020 г., бюджетът беше балансиран с процентното увеличение“, каза тя.

В резултат на направените промени обаче намаляват средства за здравноосигурителни плащания за лекарствени продукти във всяка една от основните групи лекарствени продукти от ЗБНЗОК за 2020 г. Като за да компенсират намалението, надзорниците са взели решение да се освободи до 15 млн. лв. в лекарствените групи. Съответно за лекарствените продукти за домашно лечение, назначавани с протокол, за които се извършва експертиза (група А) - 5 437 354 лв., за лекарствени продукти за домашно лечение на територията на страната извън тези по буква "а" (основна група "Б") - 3 666 787 и за лекарствени продукти, включени в пакета, гарантиран от бюджета на НЗОК, предназначени за лечение на злокачествени заболявания, и лекарствени продукти при животозастрашаващи кръвоизливи и спешни оперативни и инвазивни интервенции при пациенти с вродени коагулопатии, заплащани в болничната медицинска помощ извън стойността на оказаните медицински услуги (основна група "В) - 5 895 859 лв.

След третото тримесечие ще бъде направен нов анализ, в който ще бъдат отчетени и резултати от Механизма, преди да бъде разделен остатъка от резерва, каза Оля Василева.

Приетите вътрешнокомпесаторни промени ще бъдат отразени в месечното разпределение на средствата по бюджета на НЗОК за 2020 г.


© 2024 BBA All rights reserved!