Касата поиска още 400 млн. за 2018 г. Включват лекарския труд в клиничните пътеки

18.10.2017

Източник: в. Стандарт

Бюджетът на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за догодина да се увеличи с 407 милиона лева и така фондът да разчита на 3,8 млрд. лева през 2018 година. Това реши Надзорният съвет на институцията късно в понеделник. Проектът на надзора не е окончателен и предстои той да бъде внесен от министъра на здравеопазването в Министерството на финансите за съгласуване, след което да бъде одобрен от Министерския съвет и внесен в парламента.

Здравният министър Николай Петров коментира вчера, че "има предварителни уверения, че ще има сериозно увеличение на бюджета на НЗОК догодина", но не уточни дали касата ще получи исканото увеличение. Предишни години Министерството на финансите е ревизирало предложения от касата проект.

Предложената сума за болнична помощ е 1,802 млрд. лева, което е с около 350 млн. лева над заложеното в тазгодишния бюджет, като трябва да се има предвид обаче, че тази година болниците ще получат и голяма част от резерва на касата от 340 млн. лева.

Исканият бюджет за лекарства догодина минава психологическата граница от 1 млрд. лева и ако бъде отпуснат, касата ще разполага с 1,03 млрд. лева. Тази година тя имаше почти 800 млн. лева.

За първичната извънболнична помощ догодина се предлагат 200,2 млн. лв. Средствата за дентална помощ се увеличават от 146 на 156 милиона, така че да се осигури финансирането на безплатните протези за възрастните хора, които тази година бяха обещани, но се оказа, че няма пари за тях.

Целта на увеличението в бюджета на НЗОК за догодина е фондът да загърби практиката да започва всяка следваща година с предварителен дефицит, залагайки умишлено занижени разходи, като впоследствие се вадят пари от резерва за покриване на дефицитите, а част от разходите се пренасят в следващата година.

Затова сега Надзорният съвет на НЗОК предлага догодина резервът да е 3% от бюджета, вместо сегашните 10%. Така по-голяма сума ще бъде предварително разпределена по отделните пера.

Цените на пътеките ще се предоговорят. Очаква се с увеличението на парите за болниците да бъдат завишени и цените на някои клинични пътеки.

Необходима е промяна в цените на клиничните пътеки, тъй като това е една от причините за хроничното недофинансиране на системата сега, коментира здравният министър проф. Николай Петров вчера. "Никъде в пътеката не фигурира лекарския труд - как се формира, кой го формира. И ако през 2006 г., когато са стартирали клиничните пътеки с тези цени, брутната средна заплата в болниците е била около 660 лева, то сега вече е над 1000 лева. Да, но пътеките са със същите цени и заплатите стават все по-голям процент от разходите на болниците", коментира Петров.

Петров припомни, че са създадени работни групи за остойностяване на лекарския труд и идеята е той да бъде включен в цената на клиничните пътеки.

Това вероятно ще стане от април, когато влиза в сила Националният рамков договор между Лекарския съюз и НЗОК, в който трябва да залегнат новите цени на пътеките и другите медицински дейности.


 


© 2024 BBA All rights reserved!