Кабинетът слага след 13 май: Край на извънредното положение, Темида отваря врати

05.05.2020

Източник: в. Монитор 

 

Извънредното положение в държавата пада след 13 май, но голяма част от здравните и социалните мерки остават. В същото време Темида отваря врати, а процесуалните срокове, които бяха спрени заради кризата, ще започнат да текат отново след 13 май. Това реши кабинетът на извънредно заседание в понеделник, а решението на кабинета бе оповестено на брифинг от финансовия министър Владислав Горанов. На пресконференцията присъстваха още министрите Росен Желязков, Кирил Ананиев и Данаил Кирилов. Министрите бяха категорични, че правителството няма да предлага удължаване на извънредното положение.

"Преминаваме към постепенно възстановяване на социално-икономическия живот след пандемичната обстановка", посочи още Горанов.

"Принципът е да се запазят всички мерки, които имат съществено отражение върху икономическия живот, социалните програми, ограниченията в стопанския оборот, някои норми, които дават възможност за по-плавно преминаване през епидемичната обстановка", обясни още той.

Премиерът Бойко Борисов е изявил становище, че действащият закон за извънредното положение не бива да се променя, посочи правосъдният министър Данаил Кирилов. Някои от мерките ще продължат и до края на годината, други са до 30 септември, посочи още той. Кирилов обясни, че много ясно се разделя характеристиката на актовете, които се издават от министъра на здравеопазването - актовете с общо действие, както и тези, които се квалифицират като нормативни и административни актове. Предвидено е да има съответно обжалване, като Административният съд е длъжен в двумесечен срок да разгледа постъпилите жалби срещу отделните актове.

По думите на Горанов министрите са разгледали и приели Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, като в преходните и заключителните разпоредби ще има текстове, които ще променят и закона за извънредното положение. Министърът посочи, че ще се разчита на подкрепата на коалиционните партньори и на подкрепящите действията на властта партии, за да може законът да мине през пленарна зала до 13 май. Министърът на здравеопазването може да обяви извънредна епидемична обстановка, е друго от решението на кабинета.

"Ще има 3 основни промени в закона за здравето -в член 61 и член 63, които ще дават възможност някои от мерките да бъдат прилагани и след отмяната на извънредното положение", посочи здравният министър Ананиев. Предвижда се министърът с наредба да определи условията и реда за изолацията на болните от заразни болести, на заразоносители, карантина на контактните и на лицата, които са влезли в страната от други държави. Дава се правомощие на министъра на здравеопазването да обяви със заповед извънредна епидемична обстановка, като предвиди и противоепидемичните мерки в страната или нейни региони с цел защита живота и здравето на българските граждани.

Предвижда се конкретните мерки да се определят с акт на здравния министър по предложение на главния държавен здравен инспектор или на директора на РЗИ.

По отношение измененията в Закона за мерките и действията по време на извънредно положение министърът насочи внимание към дебата, свързан с чл. 5 по отношение на налагането възможността или невъзможността да се налагат запори по отношение на вземания от кредитори.

След началото на учебната 2020-2021 година ще стане ясно справили ли са се учениците. Причината е, че през учебната 2019-2020 година в края на четвърти и десети клас не се провежда Национално външно оценяване по чл. 119, ал. 3 от Закона за предучилипщото и училищното образование за установяване степента на постигане на компетентностите за съответния етап.

Степента на постигане на компетентностите за съответния етап на учениците по решение на министъра на образованието и науката може да се установи след началото на учебната 2020-2021 година

Приемането на ученици от обединените училища в 11-и клас за тази учебна година се извършва само въз основа на окончателните оценки но учебни предмети, от удостоверението за завършен първи гимназиален етап на средно образование.

В същото време премиерът Бойко Борисов е обявил пред евролидерите, че страната ни ще участва със 100 000 евро в борбата срещу коронавируса за създаването и глобалното внедряване на ваксина срещу COVID-1 9. Министърпредседателят Бойко Борисов се включи чрез видеообръщение но време на организираната от Европейската комисия в понеделник онлайн дарителска видеоконференция за събирането на средства в помощ на разработката на ваксина и лечение срещу COVID-19, съобщиха от , Дондуков" 1.

"Намираме се в пандемия, в такава ситуация, която след Втората световна война светът не познава. Медицинските ни системи са подложени на изпитание, хиляди са човешките жертви. Криза от такова измерение изисква силен, координиран, широкообхватен и съгласуван глобален отговор", изтъкнал Борисов. От МС подчертават, че чрез тази активност ЕК и страните от G-20 демонстрират по-активна политическа и финансова подкрепа за справяне с разпространението и със социално-икономическите последици от коронавируса.

"Ние силно подкрепяме дейността на ООН и всички международни институции, които работят в момента.

Всеки ден се прекланяме пред действията на медицинските екипи, лаборантите и всички, които работят в развойната дейност за откриване на най-важното - ваксина и лекарство срещу COVID-19", казал пред международната конференция премиерът Борисов. Той отбелязал, че България приветства това, което в момента прави ЕК, и страната ни се включва със средства в размер на 100 000 евро за създаването и глобалното внедряване на ваксина срещу COVID-19.

Министър-председателят поздравил всички еврокомисари, държавните и правителствените ръководители, които са работили активно и са се включили в инициативата, която ще подпомогне борбата с новия вирус. "Не на последно място смятам, че това трябва да ни накара да извадим своите поуки и да запасим, дори и да презапасим Европейския съюз със защитни облекла, очила, маски и всичко необходимо, тестове, респиратори, допълнителна апаратура и, разбира се - обучения, квалификация и закрила на медицинските лица", казал още българският премиер пред държавните и правителствените ръководители на ЕС и G-20.

***

Отчитат всеки лев, даден в борбата срещу заразата

Пълен месечен отчет за всички разходи на държавата, направени във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19, е поискал финансовият министър Владислав Горанов. Това става ясно от негово писмо до министерствата и другите първостепенни бюджетни разпоредители, до НОИ, Здравната каса, БНТ, БНР, БТА и бюджетните организации. Писмото може да се види на сайта на финансовото министерство.

С оглед осигуряване на публичност и прозрачност на изразходваните средства във връзка с мерките и действията, предприети от правителството, моля да предоставяте и ежемесечна отчетна информация за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки, пише Горанов.

Отчетните данни ще бъдат придружени и с обяснителна записка, която съдържа информация за източника на финансиране на тези разходи, както и конкретните цели или направления, за които са извършени харчовете.

Информацията ще бъде публикувана и на сайтовете на бюджетните организации.


© 2024 BBA All rights reserved!