Искат извънсъдебно решаване на спорове при лекарска грешка

24.07.2019

Източник: в. Монитор 

 

Промени в законодателството за извънсъдебно решаване на спорове в сферата на здравеопазването ще предложи Центърът за защита на правата в здравеопазването, съобщиха оттам. Той започва проект, чиято крайна цел е да предложи модел за намиране на работещо решение при съдебни спорове в здравеопазването между пациенти и лекари, и лечебни заведения. Предвижда се това да може да става чрез медиация или арбитраж.

По думите на председателя на центъра д-р Стойчо Кацаров това ще дава възможност извънсъдебно да се решава и договаря и финансовото обезпечаване при медицинска или лекарска грешка, като думата за това ще имат и застрахователите. Той припомни, че е задължително и всички лекари в България да са застраховани.

Така няма да се стига до съд, каза д-р Кацаров. По този начин споровете ще се решават по-бързо и ще бъде по-евтино.

Пред "Монитор" той уточни, че извънсъдебното решаване на споровете ще важи за случаи, които в съда биха се решили по Гражданско-процесуалния кодекс. Ако обаче те са по смисъла на Наказателния кодекс, тоест има прокурорско обвинения и се търси наказателна отговорност, казусът няма да може да се решава извънсъдебно.

По думите на д-р Кацаров съдебната система е претоварена с подобен тип дела, а магистратите изпитват затруднения заради медицинската терминология. По думите му пациентите са лишени от възможност за процедура, при която извън съда да решат тези спорове.

Според данни на центъра, цитирани от него, за последните десет години са се водили около 500 дела за медицинска или лекарска грешка.


© 2024 BBA All rights reserved!