Иновативните лекарства ще влизат по-трудно на пазара

25.10.2016

Източник:в. Сега

Лекарствата с ново международно непатентно наименование, които се регистрират у нас, ще имат ограничен достъп до пазара. Те ще могат да се използват само в определени болници и ще бъдат включени в Позитивния лекарствен списък, по който здравната каса плаща, само за две години, предвиждат промени в наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствата на здравното министерство.

Новите оригинални лекарства обикновено са много скъпи и водят до преразходи в бюджета на НЗОК. Те поддържат високи цени години наред, тъй като патентът им е защитен за 10 години и през това време не могат да се произвеждат генерични продукти на същата молекула, които да свалят цената.

Точно в кои лечебни заведения ще се прилагат новите лекарства ще определя Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствата. Там ще се решава и прогнозният брой пациенти, на които препаратите ще се изписват, както и условията и критериите за проследяване ефекта на терапията с тях. В момента няма подобни ограничения, новите лекарства могат да се изписват без лимити.

След изтичане на двегодишния период лекарствата могат да бъдат включени в позитивния списък за постоянно, стига анализът на ефекта им да е благоприятен.

"Обичайно включването на такива продукти в националните системи по здравно осигуряване е свързано с осигуряването на сериозен финансов ресурс и то, при условие че тези продукти все още не са с добре установена употреба в медицинската практика, именно поради факта, че тепърва навлизат на пазара. От една страна, тези продукти имат за цел да осигурят непосрещнати медицински нужди, от друга страна, обаче едва при практическото им приложение може да се оцени тяхната действителна ефективност, както и наличието на здравен резултат от тяхната употреба", са мотивите на МЗ.


© 2024 BBA All rights reserved!