Индивидуално тазобедрено ендопротезиране в "МБАЛ Света София"

08.02.2022

Източник: МБАЛ "Света София"

 

Специалистите ортопеди за индивидуално изработената изкуствена тазобедрена става:

Този вид тазобедрено ендопротезиране може да се приложи при всеки пациент, но е от същeствено значение при млади и активни пациенти с „нестандартна“ анатомия, формирала се в повечето случаи вследствие на вродени заболявания или болести на развитието, травми в областта на тазобедрената става, предходни операции и т.н..

Особеното при този тип смяна на тазобедрена става е щателното триизмерно предоперативно планиране на оперативната интервенция. Осъществява се на базата на компютър-томографско изследване, целящо максимална яснота за необходимата корекция на всички параметри на анатомията и биомеханиката на тазобедрената става и изработване на индивидуална изкуствена става, предназначена само за конкретния пациент.

 

Д-р Максим Загоров, ортопед-травматолог обяснява основните предимства за пациента:

  • Максимално напасване на бедрената част на изкуствената става към индивидуалната форма на бедрената кост, което е предпоставка за бързо срастване на протезата, максимално близко до физиологичното натоварване на костта и дълъг „живот“ на изкуствената става;
  • Максимално възстановяване на нормалната биомеханика на тазобедрената става, даващо възможност за ранно функционално възстановяване и връщане към активен и пълноценен начин на живот.

 

Доц. Калин Михов в операционната

Основните предимства за опериращия лекар:

  • Ясна представа, още преди операцията, за необходимите корекции в болестно-променената анатомия на тазобедрената става на всеки конкретен пациент и ясен план за действие по време на операцията;
  • Сведен до минимум риск от грешки и изненади, налагащи компромис с биомеханичните параметри на изкуствената тазобедрена става, като дължина на крайниците, мускулен опън и напрежение и т.н.;
  • Индивидуално изработен стерилен инструментариум;
  • Бърза и опростена оперативна интервенция;
  • Щастливи и бързо завръщащи се към активен начин на живот пациенти.

 

*Статиите публикувани в рубриката  "Наука и иновации" е предоставена от авторите на съответните материали, които отговарят за верността на съдържанието

 


© 2024 BBA All rights reserved!